Over onze democratie

Wat doet de provincie Overijssel? Wat zijn Provinciale en Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koning? De belangrijkste informatie over de provincie en haar geschiedenis kort uitgelegd.

Hoe ziet democratie eruit?

De overheid bestaat uit 4 verschillende bestuurslagen. In dit organogram staat welke lagen dit zijn en welke bestuurders bij welke laag horen.

Schematische weergave van het democratisch stelsel
In dit overzicht ontbreekt een bestuurslaag waar we ook onze stem op uit kunnen brengen: het Europees parlement.

Hoe wordt de provincie Overijssel bestuurd?

Als bestuurslaag staat de provincie tussen het Rijk en de gemeente in. Het provinciebestuur neemt beslissingen over zaken waar het Rijk te 'groot' voor is en de gemeente te 'klein'.

Overijssel doet mee!

Het project Overijssel doet mee! is ons interactieve programma dat jongeren laat zien hoe de politiek werkt en hoe gemeentelijk, provinciaal en landelijke beleid tot stand komt. Boek een van onze gratis activiteiten voor uw schoolklas, zoals de Escape Room Overijssel of het provinciespel.

Publieksfilm Overijssel

Via de publieksfilm van de provincie Overijssel krijgt de kijker een goed beeld welke thema's er spelen in Overijssel en waar de provincie precies over gaat. Hoe werkt het bestuur, wat is een Statenlid, wat doet de Commissaris van de Koning en hoe kunnen inwoners invloed uitoefenen op het beleid?

Afbeelding van het begin van de video 'Publieksfilm Overijssel'