Bescherming persoonsgegevens (privacyverklaring)

De provincie Overijssel verzamelt uw persoonsgegevens voor meerdere doelen en gaat altijd zorgvuldig en conform wetgeving met uw persoonsgegevens om. De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)Verwijst naar een andere website en de Wet politiegegevensVerwijst naar een andere website (Wpg). De AVG en de Wpg hebben tot doel de privacy van burgers te beschermen. In deze privacyverklaring geeft de provincie Overijssel aan hoe zij met uw persoonsgegevens omgaat.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die met u in verband kunnen worden gebracht. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, telefoonnummer of uw e-mailadres. Maar ook het IP-adres van uw computer of uw Burgerservicenummer.

De provincie Overijssel doet ook aan strafrechtelijke handhaving, bijvoorbeeld op overtredingen van de Omgevingswet. Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van strafrechtelijke handhaving, worden die persoonsgegevens 'politiegegevens' genoemd en is de Wpg van toepassing.

Websitegebruik en cookies

De website van de provincie Overijssel kan links naar websites van andere organisaties bevatten. De provincie Overijssel is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywet- en regelgeving door deze organisaties.

Om de toegankelijkheid van de website te verbeteren wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestand dat tijdelijk lokaal wordt opgeslagen door uw browser. Een cookie kan geen virussen verspreiden. Meer informatie over cookies op overijssel.nl

Welke rechten heeft u?

Logo Alert Online
De provincie Overijssel is partner van Alert Online