Gedeputeerde Staten van Overijssel

Gepubliceerd op 10 november 2021

Het College van Gedeputeerde Staten vormt het dagelijks bestuur van de provincie. Het wordt gevormd door een coalitie van de politieke partijen CDA, VVD, PvdA, ChristenUnie en de SGP. De coalitie geeft uitvoering aan het Coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan Overijssel’. Het coalitieakkoord is op hoofdlijnen omschreven aan de hand van zeven hoofdopgaven: Krachtige economie, Goede bereikbaarheid, Hitte, Droogte en Wateroverlast, Energietransitie, Aantrekkelijk wonen en ruimte, Vitaal landelijk gebied en Samen leven in Overijssel.

Het College bestaat uit de Commissaris van de Koning (voorzitter) en zes gedeputeerden. Provinciesecretaris Nico Versteeg is ambtelijk adviseur voor het dagelijkse bestuur. Hij is daarnaast directeur van de provinciale organisatie en de ambtenaren.

De Tussenbalans: waar zijn we op de helft van de rit?

Wie zijn onze bestuurders en waar zijn ze mee bezig? Twee jaar na de Provinciale Statenverkiezingen is het tijd voor een tussenstand. Het college zit immers op de helft van de rit. Naast een persoonlijk gesprek met alle bestuurders kijken we ook naar de inhoud van de Perspectiefnota 2022.

Besluitenlijsten

Een overzicht van de politieke besluiten.

Woordvoerders GS

Overzicht van de perswoordvoerders per portefeuille voor het College van Gedeputeerde Staten.

Foto's downloaden

Rechtenvrije portretfoto's van het college van Gedeputeerde Staten.