Gedeputeerde Staten van Overijssel

Gepubliceerd op 19 januari 2022

De Tussenbalans: waar zijn we op de helft van de rit?

Wie zijn onze bestuurders en waar zijn ze mee bezig? Twee jaar na de Provinciale Statenverkiezingen is het tijd voor een tussenstand. Het college zit immers op de helft van de rit. Naast een persoonlijk gesprek met alle bestuurders kijken we ook naar de inhoud van de Perspectiefnota 2022.

Besluitenlijsten

Een overzicht van de politieke besluiten.

Woordvoerders GS

Overzicht van de perswoordvoerders per portefeuille voor het College van Gedeputeerde Staten.

Foto's downloaden

Rechtenvrije portretfoto's van het college van Gedeputeerde Staten.