Direct naar hoofdinhoud
Statenzaal in het provinciehuis Overijssel in Zwolle

Het College van Gedeputeerde Staten vormt het dagelijks bestuur van de provincie. Het wordt gevormd door een coalitie van de politieke partijen CDA, VVD, PvdA, ChristenUnie en de SGP. De coalitie geeft uitvoering aan het Coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan Overijssel’.

Het College bestaat uit de Commissaris van de Koning (voorzitter) en zes gedeputeerden. Provinciesecretaris Nico Versteeg is ambtelijk adviseur voor het dagelijkse bestuur en directeur van de provinciale organisatie en de ambtenaren.

Leden gedeputeerde staten