Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheidsverklaring provincie Overijssel en subdomeinen.

Provincie Overijssel streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.overijssel.nlVerwijst naar een andere website.

hoofddomein:Verwijst naar een andere website

subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van Provincie Overijssel is beschikbaar: www.accessibility.nl/inspecties/inspectie/site-1041Verwijst naar een andere website 

Nalevingsstatus: voldoet volledig

Uit de door Provincie Overijssel gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.overijssel.nlVerwijst naar een andere website volledig voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De informatie onder het kopje onderbouwing van de verklaring bevat (links naar) gedetailleerde informatie over de toegankelijkheidsclaim.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 01-07-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Provincie Overijssel.
Functie: Commissaris van de Koning Overijssel.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 16-09-2020.

Onderbouwing van de verklaring

Algemene toelichting

Links naar bronnen

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.