Inkoop, aanbestedingen en facturen

De provincie Overijssel werkt met algemene inkoopvoorwaarden voor ICT-leveringen (GIBIT).

Inkoop

U vindt alle inkoopvoorwaarden in de download 'Algemene Inkoopvoorwaarden'.

Aanbestedingen

Nationale en Europese aanbestedingen van provincie Overijssel worden gepubliceerd op TenderNed.nl. Zoek op 'provincie Overijssel'.

E-facturen sturen naar de provincie

Welke voorwaarden gelden er voor het sturen van een factuur naar de provincie Overijssel?

Hoe het werkt

Uw factuur dient aan de wettelijke factuureisen te voldoen, zodat wij deze snel kunnen afhandelen en aan u kunnen betalen. Uw factuur voor de provincie Overijssel moet voorzien zijn van een inkoopdocumentnummer, dit inkoopdocumentnummer begint altijd met de cijfers 45. 

Een factuur die niet voldoet aan de voorwaarden van de provincie Overijssel en/of aan de wettelijke factuureisen nemen we niet in behandeling en sturen we terug. U herstelt de factuur en stuurt deze opnieuw in. Heeft u geen inkoopdocumentnummer, neem dan contact op met uw opdrachtgever/contactpersoon bij de provincie Overijssel. 

Factuur naar de provincie Overijssel 

U kunt op één manier uw factuur indienen: via e-facturatie. Hieronder staat uitgelegd hoe u kunt e-factureren. Indien uw factuur op een andere manier wordt ingediend (per post of mail) zal deze niet in behandeling worden genomen. 

E-facturatie 

E-factureren (of elektronisch factureren) is het elektronisch versturen en het automatisch verwerken van een factuur. Een e-factuur voor de provincie Overijssel kunt u alleen versturen via het Peppol-netwerk. E-facturen moeten voldoen aan de Nederlandse gebruiksinstructie (NLCIUS). Vermeld op uw factuur het inkoopdocumentnummer. Een e-factuur (als .xml-bestand) als bijlage in een mail wordt niet in behandeling genomen. 

Betaling van uw factuur 

Als de factuur aan de voorwaarden voldoet, vindt betaling plaats binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur. Betalingsherinneringen en andere correspondentie aangaande facturen graag sturen via crediteurenadministratie@overijssel.nlVerwijst naar een andere website.