Commissaris van de Koning

De heer ir. A.P. (Andries) Heidema is sinds juli 2018 Commissaris van de Koning in de provincie Overijssel. Tijdens zijn installatie gaf Andries Heidema aan er te willen zijn voor alle Overijsselaars: “De grootste uitdaging is om mensen zich thuis te laten voelen. Dan heb ik het niet alleen over het hebben van eten en drinken en een dak boven je hoofd, maar ook dat je gezien en gewaardeerd wordt. Ontmoeting, van mens tot mens, is daarvoor van groot belang.”

Over Andries Heidema

Bekijk het profiel van Andries Heidema, Commissaris van de Koning van provincie Overijssel.

Rijkstaken

Naast provinciale bestuurstaken heeft de CdK ook een aantal rijkstaken. Deze rijkstaken zijn bij wet aan de Commissarissen van de Koning opgedragen en zijn vastgelegd in de ambtsinstructie Commissaris van de Koning (besluit van 10 juni 1994, staatsblad 1994, numéro 445). De CdK verricht ook taken die niet in de wet zijn vastgelegd maar wel vergelijkbaar van aard zijn.

Aangelegenheden Koninklijk Huis

Wanneer leden van het Koninklijk Huis aanwezig zijn in een Overijsselse gemeente is de CdK gastheer namens de provincie. Het Kabinet van de CdK begeleidt en adviseert de gemeente, de organisatie en vertegenwoordigers van het Koninklijk Huis tijdens de voorbesprekingen van een dergelijk bezoek.

Ombudszaken en dienstverlening CdK

Jaarlijks bereiken de Commissaris van de Koning tientallen verzoeken om bemiddeling of klachten van inwoners van Overijssel. Vaak gaan deze verzoeken over lokale zaken of problemen. De Commissaris van de Koning wil deze klachten zo zorgvuldig mogelijk behandelen. In principe worden alle partijen gehoord en zo nodig wordt er informatie gevraagd bij een derde partij of een deskundige.

Heeft u een zaak die u aan de Commissaris van de Koning wilt voorleggen? Dat kan via het Overijssel LoketVerwijst naar een andere website. U kunt ook contact opnemen met de Stichting De Overijsselse OmbudsmanVerwijst naar een andere website, een commissie die zich buigt over klachten van Overijsselse burgers.