Asbestdaken

Provincie Overijssel ziet graag dat dakeigenaren hun asbestdak aanpakken en vervangen. Het is veiliger én beter voor ieders gezondheid. Om dit te stimuleren ondersteunt de provincie gemeenten, adviseurs, lokale en regionale initiatieven en samenwerkende marktpartijen zodat zij dakeigenaren bewust kunnen maken van de voordelen en kansen van de aanpak van het asbestdak. Een verbouwing of verhuizing en plannen om panden of stallen duurzamer en energiezuiniger te maken ziet de provincie als een koppelkans. Net zoals de investering in de toekomst van een bedrijf of erf.