Omgevingsvisie Overijssel

De Omgevingsvisie omschrijft onze visie op de ruimte in Overijssel. Daarbij kijken we vooral naar zaken als ruimtelijke ordening, milieu, water, verkeer en vervoer, ondergrond en natuur. In de Omgevingsverordening staan de regels die bij deze plannen en ideeën gelden. Gemeenten gebruiken deze regels bij het maken van hun bestemmingsplannen.

Op weg naar een Nieuwe Omgevingsvisie

Er gebeurt veel in Overijssel. We moeten bijvoorbeeld aan de slag met de klimaatopgave, nieuwe energie en woningbouw. Daarom vernieuwen we onze Omgevingsvisie ieder jaar, zodat deze actueel blijft. Inmiddels gebeurt er zoveel, dat we toe zijn aan een Nieuwe Omgevingsvisie Overijssel. Die vervangt de huidige Omgevingsvisie Overijssel in 2022. En daar hebben we iedereen bij nodig, want Overijssel is van ons allemaal.

Actualisatie huidige Omgevingsvisie en Omgevingsverordening 2022

Volgens afspraak worden de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening elk jaar geactualiseerd, waarbij de beleidswijzigingen van de afgelopen periode worden verwerkt in teksten en kaarten.

In de Omgevingsvisie komen per 1 januari 2023 een beperkt aantal aanpassingen. Ook in de huidige Omgevingsverordening zijn aanpassingen gedaan. De beleidswijzigingen worden verwerkt in de geldende Omgevingsvisie en Omgevingsverordening én in de nieuwe Omgevingsverordening 2021 die gaat gelden wanneer de Omgevingswet in werking treedt.

In de geconsolideerde versie van de huidige Omgevingsvisie staat hoe de Omgevingsvisie er nu uitziet na de jaarlijkse actualisaties. Let op: aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend.

Omgevingsvisie en Omgevingsverordening digitaal

De Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening staan allebei in een digitale kaart (plan-viewer). Daarop kunt u aanklikken welk gebied uw interesse heeft. In deze plan-viewer staan ook alle andere vastgestelde plannen over de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening, zoals de jaarlijkse Actualisatierondes.

De actualisatieplannen moeten wij ook digitaal beschikbaar stellen op www.ruimtelijkeplannen.nlVerwijst naar een andere website

De actualisaties van de visie en verordening laten alleen zien waar er wijzigingen zijn. De planviewer toont ook de geconsolideerde versies, waarin de volledige tekst staat van de visie en verordening, inclusief alle wijzigingen die zijn aangebracht. Zoek daarvoor in de planviewer de plannen die eindigen op GV09.

Hoe werkt de digitale kaart?

Gebruik de links naar de YouTube-filmpjes om te kijken hoe de kaart werkt.

Let op: de viewer werkt het beste met Edge, Chrome en Firefox.

Omgevingsverordening

De Omgevingsverordening zorgt voor de doorwerking van het provinciale omgevingsbeleid met bindende (instructie)regels voor derden.

Afbeelding van het begin van de video over Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving Overijssel