Bestuur provincie Overijssel

Gepubliceerd op 27 oktober 2021

De provincie is een goed voorbeeld van een middenbestuur in Nederland. Als bestuurslaag staan provincies tussen het Rijk en de gemeente in. Het provinciebestuur neemt beslissingen over zaken waar het Rijk 'te groot' voor is en waar de gemeente 'te klein' voor is.

Commissaris van de Koning

De heer ir. A.P. (Andries) Heidema is sinds 2018 onze Commissaris van de Koning.

Gedeputeerde Staten

Het College van Gedeputeerde Staten is het dagelijks bestuur van de provincie.

Provinciale Staten

Provinciale Staten zijn het bestuursorgaan van Overijssel: het parlement van de provincie.

Alle begrotingsinformatie

Kijk op De Staat van Overijssel voor:

  • Perspectiefnota
  • Begroting
  • Monitor Overijssel
  • Jaarverslag

Foto's CdK en GS-leden

Download rechtenvrije foto's van de Commissaris van de Koning en leden van Gedeputeerde Staten.