Bestuur provincie Overijssel

Gepubliceerd op 14 mei 2020

Commissaris van de Koning

De heer ir. A.P. (Andries) Heidema is met ingang van 11 juli 2018 Commissaris van de Koning in de provincie Overijssel.

Gedeputeerde Staten

Het College van Gedeputeerde Staten is het dagelijks bestuur van de provincie.

Provinciale Staten

Provinciale Staten zijn het hoogste bestuursorgaan van Overijssel: het parlement van de provincie.