Bestuur provincie Overijssel

Gepubliceerd op 18 februari 2021

Commissaris van de Koning

De heer ir. A.P. (Andries) Heidema is sinds 2018 onze Commissaris van de Koning.

Gedeputeerde Staten

Het College van Gedeputeerde Staten is het dagelijks bestuur van de provincie.

Provinciale Staten

Provinciale Staten zijn het bestuursorgaan van Overijssel: het parlement van de provincie.