Vrijetijdseconomie

Een onweerstaanbaar Overijssel voor gasten, bezoekers en toeristen. Dat is waar de provincie aan bijdraagt. Steeds meer toeristen bezoeken Overijssel. De vrijetijdssector is inmiddels een volwaardige economie, goed voor 47.000 banen. De toeristische sector heeft ook een maatschappelijke meerwaarde. Ze verbindt namelijk natuur en landschap, erfgoed, kunst, cultuur, sport en landbouw met elkaar en ook steden en dorpen met natuurgebieden en landelijk gebied.

Voor een toekomstbestendig Overijssel is het van belang om richting te geven aan de groeiende belangstelling voor Overijssel als vakantiebestemming. Dat doen we samen met ondernemers, onderwijs en overheden.

Evenementenbeleid

De provincie ondersteunt grote en kleinere evenementen, zowel cultuur- en sportevenementen.

Vitale Vakantieparken

Om het aanbod van de vrijetijdssector op peil te houden, faciliteert provincie Overijssel het Expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel. Dit Expertisecentrum ondersteunt gemeenten in hun aanpak van vitale vakantieparken. Het expertisecentrum biedt kennis en informatie, procesbegeleiding en stelt handreikingen en instrumenten ter beschikking. Het gaat om Overijsselse vakantieparken die voor een revitaliseringsopgave staan, die transformeren naar een andere functie of waar signalen zijn van veiligheids- of leefbaarheidsproblemen.

Meer informatie over de werkwijze en kennisbank is te vinden op de website van het Expertisecentrum Vitale VakantieparkenVerwijst naar een andere website.