Provinciale Staten

Gepubliceerd op 14 januari 2021

Contact Statengriffie

De Statengriffie ondersteunt en adviseert de Staten bij hun werkzaamheden. U kunt bij de griffie terecht met al uw vragen over Provinciale Staten en hun vergaderingen.

De vergaderagenda
Wie zijn de Statenleden?

Wie is woordvoerder voor welk thema?

Over vergaderingen

Alle informatie en verwijzingen naar de recente vergaderingen van Provinciale Staten van de provincie Overijssel.

(Terug)kijken

Vergaderingen zijn openbaar, u bent van harte welkom. I.v.m. de huidige coronamaatregelen kunt u niet fysiek bij de vergadering zijn. U kunt online de vergadering (terug)kijken (rechterkolom, 'uitzending gemist') .

Notubox

Notubox is het vergadersysteem van Provinciale Staten. Bekijk hierin de vergaderplanning, agenda's en vergaderstukken en ingekomen post.

Wat kunt u doen?

Inspreken bij een commissie, agenderingsverzoek, neem contact op met Statenleden of ga stemmen.