Provinciale Staten

Gepubliceerd op 4 oktober 2022

Provinciale Staten (PS) zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie. Zij worden elke vier jaar door de inwoners van Overijssel gekozen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. Provinciale Staten bepalen het beleid van de provincie op hoofdlijnen en controleren of Gedeputeerde Staten het vastgestelde beleid goed uitvoeren. Overijssel heeft 46 Statenleden (en 47 zetels), verdeeld over 14 partijen.

Lees meer over wat Provinciale Staten doen

Contact Statengriffie

De Statengriffie ondersteunt en adviseert de Staten bij hun werkzaamheden. U kunt bij de griffie terecht met al uw vragen over Provinciale Staten en hun vergaderingen.

De vergaderagenda
Wie zijn de Statenleden?

Welk Statenlid is woordvoerder voor welk thema?

Notubox

Notubox is het vergadersysteem van Provinciale Staten. Bekijk hierin de vergaderplanning, agenda's en vergaderstukken en ingekomen post.

Vergaderingen en besluiten

Alle informatie en verwijzingen naar de recente vergaderingen en besluiten van Provinciale Staten van de provincie Overijssel.

(Terug)kijken

Vergaderingen zijn openbaar, u bent van harte welkom. Ook kunt u de vergadering online (terug)kijken.

Wat kunt u doen?

Inspreken bij een commissie, agenderingsverzoek, neem contact op met Statenleden of ga stemmen.

Commissies

Uitleg over de commissies en een overzicht van de verschillende commissies.

Over Statenleden

Archief

Vergaderstukken staan sinds juni 2012 in Notubox. Daarnaast vind je hier ook alle videoverslagen sinds 2007. Zoek je oudere stukken, neem dan contact op met de Statengriffie.

Woordenlijst

Bekijk de toelichting van enkele veelgebruikte woorden bij Provinciale Staten.

Voor Statenleden

Log in op de Statensite.