Direct naar hoofdinhoud

Woensdag 15 maart waren de verkiezingen voor Provinciale Staten. Ga naar www.overijsselkiest.nlVerwijst naar een andere website voor alle informatie en de officiële verkiezingsuitslag. 

Provinciale Staten (PS) zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie. Zij worden elke vier jaar door de inwoners van Overijssel gekozen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. Provinciale Staten bepalen het beleid van de provincie op hoofdlijnen en controleren of Gedeputeerde Staten het vastgestelde beleid goed uitvoeren. Overijssel heeft 46 Statenleden (en 47 zetels), verdeeld over 14 partijen.

Woensdag 29 maart worden de nieuwe Statenleden geïnstalleerd, op dat moment wordt deze website bijgewerkt naar de nieuwe informatie. 

Notubox

Notubox is het vergadersysteem van Provinciale Staten. Bekijk hierin de vergaderplanning, agenda's en vergaderstukken en ingekomen post.

Naar Notubox

Archief

Vergaderstukken staan sinds juni 2012 in Notubox. Daarnaast vindt u daar ook alle videoverslagen sinds 2007. Zoekt u oudere stukken, neem dan contact op met de Statengriffie.

Bekijk Notubox