Provinciale Staten van Overijssel

Gepubliceerd op 23 juli 2020

Wat doet Provinciale Staten?

Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie. Zij worden elke vier jaar door de inwoners van Overijssel gekozen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. Provinciale Staten bepalen het beleid van de provincie op hoofdlijnen en controleren of Gedeputeerde Staten het vastgestelde beleid goed uitvoeren. Overijssel heeft 47 Statenleden, verdeeld over 12 partijen.

Lees meer over wat Provinciale Staten doen.

Statenzaal van de Provincie Overijssel

Contact Statengriffie

De Statengriffie ondersteunt en adviseert de Staten bij hun werkzaamheden. U kunt bij de griffie terecht met al uw vragen over Provinciale Staten en hun vergaderingen.

De vergaderagenda

Bekijk hier de vergaderplanning en alle stukken in Notubox.

Vergaderingen zijn openbaar, u bent van harte welkom. U hoeft niet de hele vergadering bij te wonen: u kunt ook komen voor het gedeelte dat u belangrijk vindt.

Kunt u niet aanwezig zijn? U kunt online de vergadering (terug)kijken.

Samenstelling Provinciale Staten

Wie is woordvoerder voor welk thema?

Twitter

 Bekijk de tweets met #PSOV

Wat is er besloten?

Informatie na maart 2019

Bekijk een overzicht van:

van de afgelopen PS-vergaderingen en commissies.

Informatie voor 11 februari 2019

Informatie van voor 11 februari 2019 kunt u vinden in ons Staten Informatie Systeem-archief. Documenten zijn tevens terug te vinden in ons vergadersysteem Notubox.

Videoverslagen

Bekijk videoverslagen van de vergaderingen. Zoekt u oudere videoverslagen? Bekijk deze via ons archief videoverslagen (tot mei 2014).

Zet het op de agenda!

PS biedt inwoners de gelegenheid om onderwerpen op de PS-agenda te zetten.

Heeft u een agenderingsverzoek, bent u 16 jaar of ouder en wordt dit verzoek gesteund door 400 inwoners van provincie Overijssel? Dan kan uw verzoek op de agenda van PS worden geplaatst.

Inspreken bij Provinciale Staten

Als u met Statenleden in gesprek wilt over een onderwerp dan kan dat in één van de Commissies. U kunt uw mening kenbaar maken door in te spreken. U kunt zowel in gesprek met Statenleden over onderwerpen die op de agenda staan als over onderwerpen die niet op de agenda staan maar waarvoor u toch aandacht wilt vragen.

Lijst ingekomen stukken

Provinciale Staten ontvangen stukken van het college van Gedeputeerde Staten, burgers, bedrijven en andere overheden. Deze stukken worden gepubliceerd op de lijst en voorzien van een behandelvoorstel.

Voor en over Statenleden

  • Log in op de Statensite.
  • Bekijk de vergaderagenda en -stukken op Notubox.
  • Declaraties van Statenleden zijn openbaar. Vraag ze op bij de Statengriffie.
  • Duik in het SIS-archief (dit archief is gevuld tot 11 februari 2019).

Over de vergaderingen

Provinciale Staten van Overijssel kent twee soorten vergaderingen: de Statenvergadering en de Commissies. Commissies zijn er voor beeldvorming of dialoog over een onderwerp. Besluitvorming vindt plaats in de Statenvergadering.

De Statenvergaderingen zijn openbaar. Dit betekent dat iedereen de vergadering kan bijwonen in de Statenzaal van het Provinciehuis in Zwolle. Ook zijn de Statenvergaderingen online live te volgen. Tijdens de Statenvergaderingen zijn alle Statenleden en de gedeputeerden aanwezig. Voorzitter van de vergadering is de Commissaris van de Koning. De griffier ondersteunt de commissaris tijdens de vergadering.

Commissies

Voorafgaand aan besluitvorming in PS kan het zijn dat onderwerpen eerst in een commissie worden besproken door Staten- en burgerleden.

Commissies en Statenvergaderingen vindt u terug in de agenda. Of bekijk vergaderstukken, videoverslagen en besluitenlijsten.