Coalitieakkoord: 'Schouder aan schouder'

Het coalitieakkoord ‘Schouder aan schouder’ is gepresenteerd. Hierin hebben de BBB, VVD, GroenLinks, PvdA en SGP de ambities beschreven voor de komende jaren (2023-2027). Het vormt de basis voor het nieuwe college om samen met inwoners, medeoverheden, maatschappelijke organisaties en andere partners te werken aan Overijssel. Zodat de provincie een fijne plek blijft om te wonen, werken, ondernemen en ontspannen.

De grote maatschappelijke opgaven hebben invloed op onze manier van wonen, werken en leven. In deze periode raakt dit vooral:

  • Ons platteland, landbouw en natuur
  • Ons water- en energiesysteem
  • Onze woningen, bereikbaarheid en ruimte
  • Onze economie
  • Onze sociale samenleving

Als provincie hebben we hierin taken, verantwoordelijkheden en positie. We pakken de opgaven aan. Daarbij gaan we uit het mooie van Overijssel. Voor iedereen, ook voor toekomstige generaties. Ons noaberschap, ons landschap en ons ondernemerschap vormen de basis om dit samen te bereiken.

Download het coalitieakkoord

Download het Coalitieakkoord 2023-2027

Download visualisatie Coalitieakkoord

Het coalitieakkoord is samengevat in een visualisatie met toelichting. Deze is online te downloaden.