Bodem

Gepubliceerd op 2 december 2021

De provincie Overijssel pakt verontreinigde bodem aan. Dit doen we door kosteneffectief en functiegericht te saneren en beheren. Overijssel werkt bovendien samen met zeven Twentse gemeenten aan het saneren van asbestverontreiniging in de bodem. Hiervoor is samen met de gemeenten een programma opgesteld. Voor de uitvoering is er een projectbureau: BodemAsbestSanering (BAS). BAS ruimt het asbest in de bodem op voor de provincie Overijssel en de gemeenten Wierden, Borne, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Haaksbergen, Twenterand en Hof van Twente.

Contact

Eenheid Publieke Dienstverlening

Telefoon: 038 499 88 99 (keuze 2)
E-mail: postbus@overijssel.nl

Meer informatie:

www.bodemasbestsanering.nl

Subsidie

Voor eigenaren of erfpachters van een bedrijventerrein in Overijssel.

Wie doet wat?

De provincie is bevoegd gezag voor de Wet bodembescherming. De Omgevingsdiensten in Overijssel voeren de taken uit. Dit zijn:

Gemeente Enschede en Hengelo voeren deze taken zelf uit.

Ontgrondingenbeleid

Wilt u een ontgronding uitvoeren? Dan moet u een ontgrondingsvergunning aanvragen of een melding doen. U doet dit via het digitale Loket.

Melding bodemsanering

Meld een (mogelijke) verontreiniging, een aangetoonde verontreiniging of een sanering bij de Omgevingsdiensten: