Bodem en Ondergrond: beschermen, gebruiken en herstellen

Gepubliceerd op 23 november 2020

Provincie Overijssel pakt verontreinigde bodem aan. Dit doen we door kosteneffectief en functiegericht te saneren en beheren. In 2030 willen we hiermee klaar zijn.

Deze ambitie staat in het thema Herstellen van de visie op de Ondergrond. Ook voert de provincie een aantal wettelijke taken uit als bevoegd gezag voor de Wet bodembescherming (Wbb).

Contact

Eenheid Publieke Dienstverlening

Telefoon: 038 499 88 99 (keuze 2)
E-mail: postbus@overijssel.nl

Wie doet wat?

De provincie is bevoegd gezag voor de Wet bodembescherming. De Omgevingsdiensten in Overijssel voeren de taken uit. Dit zijn:

Gemeente Enschede en Hengelo voeren deze taken zelf uit.