Bodem en Ondergrond: beschermen, gebruiken en herstellen

Gepubliceerd op 11 augustus 2020

In 2030 wil de provincie Overijssel de in de provincie aanwezige bodemverontreiniging beheersbaar gemaakt hebben door kosteneffectief en functiegericht saneren en beheren.

Deze ambitie is verwoord onder het thema Herstellen van de visie op de Ondergrond. Daarnaast voert de provincie een aantal wettelijke taken uit als bevoegd gezag voor de Wet bodembescherming (Wbb).

Contact

Eenheid Publieke Dienstverlening

Telefoon: 038 499 88 99 (keuze 2)
E-mail: postbus@overijssel.nl

Wie doet wat?

De provincie is bevoegd gezag voor de Wet bodembescherming. De taken worden uitgevoerd door Omgevingsdiensten in Overijssel:

Gemeente Almelo, Enschede en Hengelo voeren deze taken zelf uit.