Direct naar hoofdinhoud

De provincie Overijssel pakt verontreinigde bodem aan. De kwaliteit van de bodem is soms niet goed genoeg. Menselijke activiteiten zoals (te) intensief gebruik door landbouw en industrie spelen een rol. En dat terwijl een goede bodem van groot belang is als basis voor een gezond en veilig gebruik. De vraag is hoe we een balans kunnen vinden tussen het gebruik, de veiligheid en bescherming van de grond. Bij het beantwoorden van deze vraag speelt de provincie Overijssel een belangrijke rol. Dit doet zij door: beleid te maken, waar nodig regels te stellen, met partners projecten uit te voeren om de bodem te beschermen en het gebruik te reguleren en daar waar nodig de kwaliteit te herstellen.