Gedeputeerde Staten van Overijssel

Gepubliceerd op 8 oktober 2018

Vergaderlocaties college

Het college van Gedeputeerde Staten vergadert sinds augustus een keer per maand in de Overijsselse dependance in het Twentehuis in Enschede. In maart 2015 opende Overijssel deze dependance als onderdeel van de afspraken die zijn gemaakt rond de overdracht van de wettelijke mobiliteitstaken van de Regio Twente naar de provincie Overijssel.

Hierbij wordt dus ook praktisch gebruik gemaakt van ruimten die tot die tijd door Regio Twente voor deze taken werden gebruikt. Deze dependance kan door alle medewerkers van de provincie Overijssel  worden gebruikt als werklocatie. Er zijn dus geen extra kosten aan verbonden aan de vergaderingen hier. De ruimte wordt reeds gehuurd door de provincie.

Het college vergadert op de plek die het beste past bij de agenda. Daarbij zijn het provinciehuis in Zwolle en de dependance in Enschede de vaste vergaderlocaties, maar zo nodig wordt ook op andere plekken in Overijssel vergaderd.

Coalitieakkoord

Bekijk hier het Coalitiekoord 2015-2019: 'Overijssel Werkt'

Woordvoerders GS

Overzicht van de perswoordvoerders per portefeuille voor het College van Gedeputeerde Staten.

Geschenken Gedeputeerde Staten

Overzicht van geschenken die de Commissaris en gedeputeerden hebben ontvangen.

Declaraties Gedeputeerde Staten

Overzicht van de declaraties van de Commissaris en gedeputeerden.