Kwaliteit Openbaar bestuur

Gepubliceerd op 4 mei 2022

Een goed functionerend bestuur in Overijssel

De provincie staat als bestuurslaag tussen 'Den Haag' en de gemeenten in. Zij doet het werk waarvoor het Rijk te groot is en de gemeente te klein. Bij een goede wisselwerking tussen overheid en samenleving kan de overheid gemakkelijker in maatschappelijke behoeften voorzien.

Contact

Team Bestuur

Telefoon: 038 499 93 93

Samenwerking stimuleren

De provincie werkt samen met allerlei partijen en heeft soms een stimulerende rol in de verschillende samenwerkingsverbanden tussen partners. Zo kan de provincie eventuele conflicten helpen oplossen als de samenwerking tussen gemeenten niet goed loopt. De Commissaris van de Koning heeft bovendien een aantal Rijkstaken die bijdragen aan een goed functionerend bestuur in Overijssel.

Gezocht: Inwoners die het beter weten én kunnen dan de provincie.

Denk jij een taak van de provincie goedkoper uit te kunnen voeren? Heb je betere ideeën, kun je meer draagvlak organiseren of kun jij het efficiënter? Daag de provincie uit op haar uitvoerende taken en dien je plan in!

Interbestuurlijk toezicht

Om ervoor te zorgen dat lokaal bestuur goed functioneert, houdt de provincie toezicht op gemeenten en waterschappen. Interbestuurlijk toezicht is het toezicht door de ene overheid op de uitvoering van taken door de andere overheid. Een voorbeeld daarvan is het toezicht van de provincie op gemeentefinanciën.

Financieel toezicht

Hebben de Overijsselse gemeenten hun huishoudboekjes op orde? Die vraag staat centraal wanneer de provincie de jaarlijkse begrotingen beoordeelt. Een gemeente kan haar financiële situatie (laten) onderzoeken met een financiële scan, een begrotingsscan of een begrotingsanalyse. Alle informatie hierover lees je op:

Gemeentecheck Overijssel

Bestuurders doen hun werk in een steeds complexere wereld. Hoe doe je als wethouder of raadslid je werk efficiënt, legitiem en rechtmatig? Er komen steeds meer taken op je af, terwijl de tijd voor het raadswerk beperkt is. Kun je je controlerende rol goed genoeg uitvoeren? Heb je de juiste informatie?
De provincie ontwikkelde drie praktische instrumenten om het werk te vergemakkelijken.