Cultuur

Gepubliceerd op 6 oktober 2022

Iedereen doet mee!

In Overijssel kan iedereen meedoen aan en genieten van een bloeiend cultureel leven. Wij brengen mensen en organisaties samen. Wij verspreiden kennis en vernieuwende ideeën. Ook moedigen wij slimme verbindingen aan met andere sectoren. Lees ook de cultuurnota 2021-2024 (pdf, 333 kB).

Versterkingsprogramma cultuur

Een sterke comeback van de culturele sector zodra het weer kan. Met dat doel wil de provincie Overijssel tot en met 2024 jaarlijks ruim 3 miljoen investeren in het Programma Versterking Culturele Sector. De provincie is daarbij meer dan alleen een financiële partner. Naast een nieuwe subsidieregeling lanceren we ook een kennislijn en maken we andere mogelijkheden en faciliteiten binnen en buiten de provincie beter zichtbaar.

Contact

E-mail: cultuur@overijssel.nl
Telefoon: 038 499 75 00

Nieuwsbrief cultuur

Erfgoed met karakter

Archeologie, restauratie en het Verhaal van Overijssel.

Cultuuraanbod

Culturele instellingen en vernieuwing van het culturele aanbod.

Educatie

Cultuureducatie, cultuurparticipatie en talentontwikkeling.

Bibliotheken

Bibliotheken en innovatie: de bibliotheek als maatschappelijk hart.