Bevoegdheden van onze organisatie

Gedeputeerde Staten (GS) en de Commissaris van de Koning (CdK) zijn bestuursorganen en hebben van de wetgever elk hun eigen bevoegdheden gekregen om besluiten te nemen of te ondertekenen. Dagelijks moeten er binnen de provincie tientallen besluiten worden genomen. In de praktijk is het erg onhandig als al deze besluiten via GS en de CdK zouden moeten verlopen. Daarom hebben GS en de CdK het bevoegdhedenbesluit en bevoegdhedenregister vastgesteld.

In het bevoegdhedenbesluit worden twee vormen van mandaatverlening geregeld, namelijk: bestuurlijk mandaat en ambtelijk mandaat. In het bevoegdhedenregister is geregeld wie namens GS welke besluiten mogen nemen. Staat een bevoegdheid niet in het register, dan beslissen GS of de CdK.

Bevoegdhedenbesluit

Het bevoegdhedenbesluit en bevoegdhedenregister staan op overheid.nlVerwijst naar een andere website.