De tuin van de provincie

Provinciehuis Overijssel werkt hard aan een mooi, leefbaar en toekomstbestendig Overijssel. De buitenruimte van het provinciehuis in Zwolle was na bijna 50 jaar aan een opknapbeurt toe. In opdracht van provincie Overijssel startte De Enk begin 2020 met het onderhoud en de renovatie van de tuin, genoemd naar Mien Ruys, de architect die het originele ontwerp maakte. Een belangrijke eis bij deze aanbesteding was duurzaamheid. De Enk heeft daar op een bijzondere manier invulling aan gegeven.

Buro Mien Ruys

Ook dit keer is buro Mien Ruys bij de werkzaamheden betrokken. De opknapbeurt voor de inmiddels 47 jaar oude tuin was hard nodig. Sommige spoorbielzen waren rot en een deel van de grindtegels was kapot. Dat kwam de veiligheid en uitstraling van de tuin niet ten goede. Bij de renovatie is 20 procent van de verharding verwijderd en zijn bestaande betonnen straatstenen hergebruikt.

Duurzaam onderhoud

Bij het onderhoud van de tuinen rondom het Provinciehuis neemt De Enk maatregelen om de CO2- en stikstofuitstoot zo klein mogelijk te houden, onder andere door het gebruik van elektrisch gereedschap. Het digitale beheersysteem Greenviewer voor het managen van onderhoud vermindert het papiergebruik.

Aantrekkelijk voor mens en dier

Voor de beplanting ligt de nadruk op soorten die zowel kleur- en bloemrijk zijn als bijen, vlinders en vogels aantrekken. Met dat beplantingsconcept komt het gedachtengoed van wijlen Mien Ruys weer terug in de tuin die naar haar vernoemd is. Het nieuwe ontwerp is ook rolstoelvriendelijk en heeft een verbeterde doorgangsroute van het centrum naar het Park de Wezenlanden.

Aandacht voor beplanting

Eén van de belangrijkste kenmerken van het werk van Mien Ruys is haar aandacht voor beplanting. Voor haar was een goede beplantingskeus de manier om de natuur en de beleving van de seizoenen in de tuin of de woonomgeving te brengen. Met haar enorme plantenkennis en ervaring was ze in staat bloeiende borders samen te stellen met veel kleur en afwisseling die opvallend eenvoudig in het onderhoud waren. Het beplantingsconcept ‘Zorgeloos Groen’, mee ontwikkeld door Buro Mien Ruys, bouwt voort op die traditie: in de gerenoveerde bloementuin van het Provinciehuis staat jaarrond kleurige en aantrekkelijke beplanting met een minimum aan onderhoud, maar dan met modern sortiment, de planten van nu. Dat de meeste van de gekozen soorten ook nog eens goede drachtplanten zijn en daarmee veel vlinders, bijen en hommels trekken is een extra pluspunt.

Vier kleurthema’s

De beplanting in de bloementuin is niet overal hetzelfde: er is gewerkt met vier verschillende (kleur)thema’s.

'Toen ik me verdiepte in het bijzondere leven van Mien Ruys (1904-1999) begreep ik hoe zij als tuinarchitect werd beïnvloed door Kunstrichting ’de Stijl‘. Zij voelde zich nauw verbonden met kunstenaars als Theo van Doesburg, Piet Mondriaan en Gerrit Rietveld. Vooral de vlakverdeling en het kleurgebruik vindt men terug in haar projecten. De geometrische lijnen samen met de kleuren inspireerde mij tot dit ontwerp, een moderne impressie van hoe Mien Ruys de abstractie gebruikte in haar werk. De grafische afbeeldingen die ik hieraan toevoegde versterken het kunstwerk in deze vernieuwde vorm. De afmeting van het kunstwerk is van belang omdat ik hierdoor het evenwicht tussen het gebouw en de omliggende natuur wilde versterken.'

Ellen Brouwers
De mens in dialoog met de natuur