Provinciale Staten van Overijssel

Gepubliceerd op 18 oktober 2017

Over Provinciale Staten

Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie. Zij worden elke vier jaar door de inwoners van Overijssel gekozen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. Provinciale Staten bepalen het beleid van de provincie op hoofdlijnen en controleren of Gedeputeerde Staten het vastgestelde beleid goed uitvoeren.

Statenleden

Statenleden

Overijssel telt 47 Statenleden, verdeeld over 11 politieke partijen. Zij vertegenwoordigen de inwoners van de provincie.

Vergadering bijwonen?

vergadering bijwonen

De vergaderingen van Provinciale Staten zijn openbaar. U bent dus van harte welkom deze bij te wonen.

Invloed uitoefenen

invloed

Wilt u invloed uitoefenen op de Provinciale politiek? Dat kan!

Statengriffie

De Statengriffie ondersteunt de Staten bij hun werkzaamheden. U kunt bij de griffie terecht met al uw vragen over Provinciale Staten en hun vergaderingen.

Declaraties Statenleden

Declaraties

Declaraties van Statenleden, bijvoorbeeld voor reiskosten, worden openbaar gemaakt.

Tweets over de Staten