Provinciale Staten van Overijssel

Gepubliceerd op 23 juli 2019

Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie. Zij worden elke vier jaar door de inwoners van Overijssel gekozen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. Provinciale Staten bepalen het beleid van de provincie op hoofdlijnen en controleren of Gedeputeerde Staten het vastgestelde beleid goed uitvoeren. Overijssel heeft 47 Statenleden, verdeeld over 12 partijen.

Lees over wat Provinciale Staten doen.

statenzaal van de provincie overijssel

Contact Statengriffie

De Statengriffie ondersteunt en adviseert de Staten bij hun werkzaamheden. U kunt bij de griffie terecht met al uw vragen over Provinciale Staten en hun vergaderingen.

De vergaderagenda

Vergaderingen zijn openbaar, u bent van harte welkom. U hoeft niet de hele vergadering bij te wonen: u kunt ook komen voor het gedeelte dat u belangrijk vindt. Kunt u niet aanwezig zijn? U kunt online de vergadering (terug)kijken.

18
sep
2019
25
sep
2019
16
okt
2019

Wat is er besloten?

Informatie na maart 2019

Bekijk een overzicht van:

van de afgelopen PS-vergaderingen en Statentafels.

Informatie voor 11 februari 2019

Informatie van voor 11 februari 2019 kunt u vinden in ons Staten Informatie Systeem-archief. Oudere documenten zijn terug te vinden in ons vergadersysteem Notubox.

Videoverslagen

Bekijk videoverslagen van de vergaderingen (tot mei 2014). Zoekt u oudere videoverslagen? Bekijk deze via ons archief videoverslagen.

Samenstelling Provinciale Staten

Twitter

Twitter logo Bekijk de tweets met #PSOV

Zet het op de agenda!

PS biedt inwoners de gelegenheid om onderwerpen op de PS-agenda te zetten. Heeft u een agenderingsverzoek, bent u 16 jaar of ouder en wordt dit verzoek gesteund door 400 inwoners van provincie Overijssel, dan kan het op de agenda van PS worden geplaatst.

Lijst ingekomen stukken

Provinciale Staten ontvangen stukken van het college van Gedeputeerde Staten, burgers, bedrijven en andere overheden. Deze stukken worden gepubliceerd op de lijst en voorzien van een behandelvoorstel.

Declaraties Statenleden

Declaraties van Statenleden, bijvoorbeeld voor reiskosten, worden openbaar gemaakt.

Blijf op de hoogte van Statenvergaderingen

Meld u aan voor onze e-mailservice en ontvang een bericht wanneer er weer een vergadering van Provinciale Staten aankomt, met een link naar de agenda en vergaderstukken. Zo weet u altijd of er onderwerpen op de agenda staan waarin u geïnteresseerd bent.

Aanmelden kan via statengriffie@overijssel.nl met als onderwerp: aanmelding e-mailservice.

Over de vergaderingen

Provinciale Staten van Overijssel kent 2 soorten vergaderingen: de Statenvergadering en de Statentafels. Statentafels zijn er voor beeldvorming of dialoog over een onderwerp. Besluitvorming vindt plaats in de Statenvergadering.

De Statenvergaderingen zijn openbaar. Dit betekent dat iedereen de vergadering kan bijwonen in de Statenzaal van het Provinciehuis in Zwolle. Ook zijn de Statenvergaderingen online live te volgen. Tijdens de Statenvergaderingen zijn alle Statenleden en de gedeputeerden aanwezig. Voorzitter van de vergadering is de Commissaris van de Koning. De griffier ondersteunt de commissaris tijdens de vergadering.

Voorafgaand aan besluitvorming in PS kan het zijn dat onderwerpen eerst aan een Statentafel worden besproken door Staten- en burgerleden.

Statentafels en Statenvergaderingen vindt u terug in de agenda. Of bekijk vergaderstukken, videoverslagen, besluitenlijsten en moties en amendementen.