Provinciale Staten van Overijssel

Gepubliceerd op 15 januari 2019

Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie. Zij worden elke vier jaar door de inwoners van Overijssel gekozen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. Provinciale Staten bepalen het beleid van de provincie op hoofdlijnen en controleren of Gedeputeerde Staten het vastgestelde beleid goed uitvoeren. Overijssel heeft 47 Statenleden, verdeeld over 11 partijen.

Lees over wat Provinciale Staten doen.

Vergadering bijwonen?

Vergaderingen zijn openbaar, u bent dan ook van harte welkom! U hoeft geen hele vergadering bij te wonen. U kunt ook alleen voor het gedeelte komen dat u belangrijk vindt. Lukt het niet om aanwezig te zijn? Dan kunt u online de vergadering (terug)kijken.

Samenstelling Provinciale Staten

Wilt u weten welke Statenleden zich bezighouden met welke onderwerpen? Bekijk dan de lijst woordvoerders per thema.

Wat is er besloten?

Bekijk een overzicht van:

van de afgelopen PS vergaderingen en Statencommissiedagen vanaf 2017.

Zoek in ons vergadersysteem Notubox.

Bekijk videoverslagen vanaf mei 2014, of videoverslagen van voor 2014.

Zoek in het Staten Informatie Systeem-archief

Blijf op de hoogte van Statenvergaderingen!

Meld u aan voor onze e-mailservice en ontvang een bericht wanneer er weer een vergadering van Provinciale Staten aankomt, met een link naar de agenda en vergaderstukken. Zo weet u altijd of er onderwerpen op de agenda staan waarin u geïnteresseerd bent.

Aanmelden kan via statengriffie@overijssel.nl.

Statengriffie

De Statengriffie ondersteunt en adviseert de Staten bij hun werkzaamheden. U kunt bij de griffie terecht met al uw vragen over Provinciale Staten en hun vergaderingen.

Declaraties Statenleden

Declaraties van Statenleden, bijvoorbeeld voor reiskosten, worden openbaar gemaakt.

Invloed uitoefenen

Wilt u invloed uitoefenen op de Provinciale politiek? Dat kan!

Lijst ingekomen stukken

Provinciale Staten ontvangen stukken van het college van Gedeputeerde Staten, burgers, bedrijven en andere overheden. Deze stukken worden gepubliceerd op de lijst en voorzien van een behandelvoorstel.

Voor Statenleden

Over de vergaderingen

De Statenvergaderingen zijn openbaar. Dit betekent dat iedereen de vergadering kan bijwonen in de Statenzaal van het Provinciehuis in Zwolle. Ook zijn de Statenvergaderingen online live te volgen. Tijdens de Statenvergaderingen zijn alle Statenleden en de vijf gedeputeerden aanwezig. Voorzitter van de vergadering is de Commissaris van de Koning. De griffier ondersteunt de commissaris tijdens de vergadering.

Voorafgaand aan de Statenvergadering zijn de vergaderingen van de Statencommissies. De meeste onderwerpen worden eerst in een commissie besproken, voordat ze in de Statenvergadering worden behandeld. In de commissievergadering is meer tijd om een onderwerp uitgebreid te bespreken. Deze vergaderingen zijn ook openbaar en Statenleden nemen deel aan de vergaderingen waarvoor zij woordvoerder zijn binnen hun partij.

Alle commissie- en Statenvergaderingen vindt u terug in de agenda. Of bekijk vergaderstukken, videoverslagen, besluitenlijsten en moties en amendementen.