Provinciale Staten van Overijssel

Gepubliceerd op 13 december 2017

Over Provinciale Staten

Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie. Zij worden elke vier jaar door de inwoners van Overijssel gekozen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. Provinciale Staten bepalen het beleid van de provincie op hoofdlijnen en controleren of Gedeputeerde Staten het vastgestelde beleid goed uitvoeren.

Statenleden

Overijssel telt 47 Statenleden, verdeeld over 11 politieke partijen. Zij vertegenwoordigen de inwoners van de provincie.

Invloed uitoefenen

Wilt u invloed uitoefenen op de Provinciale politiek? Dat kan!

Documenten en links

Videoverslagen, vergaderstukken, besluitenlijsten, moties en amendementen worden op één plek bij elkaar verzameld.

Declaraties Statenleden

Declaraties van Statenleden, bijvoorbeeld voor reiskosten, worden openbaar gemaakt.

Statengriffie

De Statengriffie ondersteunt en adviseert de Staten bij hun werkzaamheden. U kunt bij de griffie terecht met al uw vragen over Provinciale Staten en hun vergaderingen.

Twitter