Economie

Gepubliceerd op 10 november 2022

Overijssel is een ondernemende provincie. Onze economie groeit en er is ruimte om te ondernemen. Overijssel heeft een sterke mkb-sector met veel familiebedrijven. Zij vormen de ruggengraat van de Overijsselse economie. Om Overijsselse ondernemers te steunen zijn er programma’s gericht op de ondersteuning van familiebedrijven, zelfstandige professionals, snel groeiende bedrijven en sociale ondernemingen. Wij stimuleren innovatie en internationaal ondernemen en werken aan een arbeidsmarkt met voldoende deskundige vakmensen om onze provinciale opgaven te realiseren. Samen werken we aan een ondernemend Overijssel!

Contact

Eenheid Economie

Telefoon: 038 499 88 99
Email: economie@overijssel.nl

Ondernemerschap

We ondersteunen ondernemers bij het versterken van hun ondernemerschap, bijvoorbeeld bij de start van hun bedrijf, de opvolging van het familiebedrijf of bij snelle groei van de onderneming.

Agro Food

De voedselketen is belangrijk voor de Overijsselse economie en de leefbaarheid in het landelijk gebied. Daarvoor zijn sterke, gezonde en innovatieve bedrijven nodig. Denk aan (melk)veehouderijen en akkerbouwers.

Expertisecentrum Europa

De Europese Unie stelt via Provincie Overijssel elk jaar subsidie beschikbaar voor de ontwikkeling van de Overijsselse economie en het platteland. Hiervoor is het Expertisecentrum Europa.

Circulaire Economie

Overijssel is hard op weg naar een circulaire economie. Wij willen de nationale doelstellingen halen: de economie in 2050 volledig laten draaien op producten en grondstoffen die duurzaam worden hergebruikt.

Vrijetijdseconomie

Een onweerstaanbaar Overijssel voor gasten, bezoekers en toeristen. Dat is waar de provincie aan bijdraagt.

Cultuur

In Overijssel kan iedereen meedoen aan en genieten van een bloeiend cultureel leven. Wij brengen mensen en organisaties samen en wij verspreiden kennis en vernieuwende ideeën.

Familiebedrijven

Familiebedrijven vormen de ruggengraat van de Overijsselse economie. Met het programma Family Next ondersteunen we familiebedrijven op het gebied van digitalisering, duurzaamheid en bedrijfsopvolging.

Nieuwe Energie Overijssel

In 2023 komt 20% van alle energie in Overijssel uit nieuwe (duurzame) energiebronnen zoals wind, zon, biomassa, bodem en water. De aanpassingen leveren veel banen op.

Retail

Retail vervult een belangrijke functie voor een vitale stad. De provincie Overijssel zet zich, door middel van de Overijsselse Retailaanpak, in voor vitale centrumgebieden in de provincie.

Informatie situatie Oekraïne

  • Op de site van de RVO is meer informatie te vinden over het sanctiepakket. Ook kunnen ondernemers telefonisch contact opnemen met het ondernemersloket van RVO: 088 042 42 42
  • Bij de Kamer van Koophandel lees je meer over de sancties tegen Rusland en krijg je informatie over zakendoen met Rusland.
  • VNO-NCW en MKB-Nederland hebben zelf een meldpunt ingesteld waar ondernemers en branches met hun vragen, problemen en andere zaken terecht kunnen: oekraine@vnoncw-mkb.nl
  • Voor specifieke regionale vragen helpen Kim Manussos (kim.manussos@oostnl.nl) of Ilona Anderson (ilona.anderson@oostnl.nl) van Oost NL bij doorgeleiding van de vragen naar de juiste persoon of organisatie.