Economie

Gepubliceerd op 23 oktober 2020

Overijssel is een ondernemende provincie. Onze economie groeit en er is ruimte om te ondernemen. Overijssel heeft een sterke mkb-sector met veel familiebedrijven. Zij vormen de ruggengraat van de Overijsselse economie.

De provincie ondersteunt ondernemers. Zo hebben programma’s gericht op de ondersteuning van familiebedrijven, zelfstandige professionals, snel groeiende bedrijven en sociale ondernemingen. Wij stimuleren innovatie en internationaal ondernemen en ondersteunen kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Samen werken we aan een ondernemend Overijssel!

Contact

Eenheid Economie

Telefoon: 038 499 88 99

Hulp bij ondernemen

Hulp bij ondernemen

We ondersteunen ondernemers bij het versterken van hun ondernemerschap, bijvoorbeeld bij de start van hun bedrijf, de opvolging van het familiebedrijf of bij snelle groei van de onderneming.

Innovatie

Hulp bij innovatie

Provincie Overijssel helpt ondernemers die willen innoveren op weg. Dat doen we met een groot kennisnetwerk, subsidies en leningen.

Arbeidsmarkt

Onderwijs en werk

Mensen die werkloos zijn, hebben vaak niet de juiste opleiding voor beroepen waarnaar vraag is. Samen met ondernemers en onderwijs werken wij aan een toekomstgerichte arbeidsmarkt.

Nieuwe Energie Overijssel

Nieuwe energie overijssel

In 2023 komt 20% van alle energie in Overijssel uit nieuwe (duurzame) energiebronnen zoals wind, zon, biomassa, bodem en water. De aanpassingen leveren veel banen op.