Economie

Gepubliceerd op 24 november 2021

Overijssel is een ondernemende provincie. Onze economie groeit en er is ruimte om te ondernemen. Overijssel heeft een sterke mkb-sector met veel familiebedrijven. Zij vormen de ruggengraat van de Overijsselse economie.

De provincie ondersteunt ondernemers. Zo hebben programma’s gericht op de ondersteuning van familiebedrijven, zelfstandige professionals, snel groeiende bedrijven en sociale ondernemingen. Wij stimuleren innovatie en internationaal ondernemen en ondersteunen kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Samen werken we aan een ondernemend Overijssel!

Contact

Eenheid Economie

Telefoon: 038 499 88 99

Email: economie@overijssel.nl

Terugkijken:

De hefboom van de economie: 10 jaar regionaal economisch beleid.

Hulp bij ondernemen

We ondersteunen ondernemers bij het versterken van hun ondernemerschap, bijvoorbeeld bij de start van hun bedrijf, de opvolging van het familiebedrijf of bij snelle groei van de onderneming.

Innovatie

Provincie Overijssel helpt ondernemers die willen innoveren op weg. Dat doen we met een groot kennisnetwerk, subsidies en leningen.

Arbeidsmarkt

Onderwijs en werk

Mensen die werkloos zijn, hebben vaak niet de juiste opleiding voor beroepen waarnaar vraag is. Samen met ondernemers en onderwijs werken wij aan een toekomstgerichte arbeidsmarkt.

Nieuwe Energie Overijssel

Nieuwe energie overijssel

In 2023 komt 20% van alle energie in Overijssel uit nieuwe (duurzame) energiebronnen zoals wind, zon, biomassa, bodem en water. De aanpassingen leveren veel banen op.

Europese Subsidies

Europese subsidies

De Europese Unie stelt via Provincie Overijssel elk jaar subsidie beschikbaar voor de ontwikkeling van de Overijsselse economie en het platteland. Hiervoor is het Expertisecentrum Europa.

Internationale zaken

Internationaal zaken doen

Heb je hulp nodig bij het ondernemen in het buitenland? Via GO4EXPORT helpt de provincie Overijsselse mkb’ers die starten met exporteren of hun export willen verbeteren.

Werklocaties

Goede werklocaties

Overijssel is een aantrekkelijke provincie om uw onderneming te vestigen. Samen met gemeenten werken wij aan toekomstbestendige werklocaties, zoals goed ingerichte bedrijventerreinen en winkel- en werklocaties.

Circulaire Economie

Circulaire economie

Overijssel is hard op weg naar een circulaire economie. Wij willen de nationale doelstellingen halen: de economie in 2050 volledig laten draaien op producten en grondstoffen die duurzaam worden hergebruikt.