Onderwerpen

Gepubliceerd op 21 oktober 2020

Landschap bij zonsopkomst in Overijssel

Economie

Behouden, innoveren en waar mogelijk uitbreiden van de werkgelegenheid.

Energie

Overijssel wil steeds meer energie halen uit biomassa, bodem, wind en zon.

Grond en Gebouwen

De provincie heeft diverse (landbouw- en natuur)gronden en gebouwen in eigendom voor verkoop of pacht.

Natuur en landschap

Beleven, benutten en beschermen zijn onze uitgangspunten voor een natuur die past bij de toekomst.

Water

Duurzaam waterbeheer: niet te veel, niet te weinig, op het goede moment en voldoende helder en schoon.