Onderwerpen

Gepubliceerd op 13 februari 2020

Landschap bij zonsopkomst in Overijssel

Economie

Behouden, innoveren en waar mogelijk uitbreiden van de werkgelegenheid.

Energie

Overijssel wil steeds meer energie halen uit biomassa, bodem, wind en zon.

Grond en Gebouwen

De provincie heeft diverse (landbouw- en natuur)gronden en gebouwen in eigendom voor verkoop of pacht.

Inrichting leefomgeving

Alle ruimte om ons heen: waarin we wonen, werken, reizen en vervoeren.

Verkeer en vervoer

Goede bereikbaarheid (met het OV), vlotte en veilige doorstroming op de weg.

Water

Duurzaam waterbeheer: niet te veel, niet te weinig, op het goede moment en voldoende helder en schoon.

Wegen en varen

De provincie zet zich in voor bereikbaarheid: voor goede en veilige wegen en vaarwegen.