Onderwerpen

Gepubliceerd op 11 mei 2022

Agro & Food

Provincie Overijssel wil voorop lopen in duurzame vormen van voedselproductie en afzet.

Asbest van het dak

Samen werken we aan een asbestvrij Overijssel.

Bodem

Beschermen, gebruiken en herstellen: bodemgebruik in Overijssel.

Cultuur

Festivals, monumenten, musea. Kunst en cultuur is er in vele vormen en voor iedereen.

Economie

Behouden, innoveren en waar mogelijk uitbreiden van de werkgelegenheid.

Energie

Overijssel wil steeds meer energie halen uit biomassa, bodem, wind en zon.

Grond en Gebouwen

De provincie heeft diverse (landbouw- en natuur)gronden en gebouwen in eigendom voor verkoop of pacht.

Natuur en landschap

Beleven, benutten en beschermen zijn onze uitgangspunten voor een natuur die past bij de toekomst.

Omgeving

De leefomgeving gaat over alle ruimte om ons heen die met ons leven te maken heeft.

Sociale kwaliteit

Het beleid voor zorg en samenleving richt zich op senioren, vrijwilligers en sport.

Stikstof

Een teveel aan stikstof is slecht voor de natuur en de lucht- en waterkwaliteit.

Verkeer en wegen

Goede bereikbaarheid (met het OV), vlotte en veilige doorstroming op de weg en het water.

Vrijetijdseconomie

Ontdek de schoonheid van het landschap, de prachtige oude Hanzesteden en de rijke cultuur.

Water en klimaat

Duurzaam waterbeheer: niet te veel, niet te weinig, op het goede moment en voldoende helder en schoon.