Samen Werkt Beter

Gepubliceerd op 13 oktober 2020

beregening

Integrale aanpak voor klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie vereist een integrale aanpak waarbij stedelijk en landelijk gebied onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.

wildebloemen

Staat biodiversiteit in Overijssel

Overijssel heeft de staat van de biodiversiteit binnen de provinciegrenzen in kaart gebracht. Helaas herstellen nog niet alle soorten.

vergister

Biogas van Dinkellandse Koeien

Zeven melkveebedrijven leveren bio-energie aan industrieterrein van dagverse koeienmest.

samenwerktbeterheader

Samen werkt beter verbindt en inspireert

Samen werkt beter maakt zich sterk voor een integrale aanpak voor gezamenlijk opgaven. We zorgen voor overzicht en verbindingen.

Samenwerken aan de balans tussen ecologie en economie

Een toekomstbestendige koers voor duurzame ontwikkeling in Overijssel

'Samen werkt beter' zet zich in voor een duurzame ontwikkeling van het landelijk gebied in Overijssel, in verbinding met het stedelijk gebied. Daarmee zorgen de vijftien betrokken Overijsselse organisaties voor een goede balans tussen economie en ecologie. Grote opgaven voor onder meer klimaat, energie, natuur, verduurzaming van de landbouw en circulaire economie hebben invloed op die balans en vragen om verbinding en afstemming tussen verschillende belangen en partijen.

De partners van 'Samen werkt beter' zoeken naar integrale oplossingen en verbinding tussen de opgaven. Voor duurzame ontwikkeling van het landelijk gebied zijn de volgende samenhangende opgaven in beeld:

  • Klimaat en energie
  • Natuur, water en biodiversiteit
  • Verduurzaming van de landbouw en circulaire economie

Kalender

In deze maand zijn er geen evenementen.

Klimaat & energie

klimaat

De klimaatopgave vereist een integrale aanpak waarbij stedelijk en landelijk gebied onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Daaraan draagt een energieneutraal Overijssel in 2050 bij. De opgaven voor klimaat en energie bieden weer kansen voor de toekomst van het landelijk gebied.

Natuur en biodiversiteit

natuurbio

Verbeteren van de kwaliteit van natuur, water en de biodiversiteit in het bijzonder. In Overijssel zorgen we dat de natuur tegen een stootje kan en zichzelf kan herstellen. Daarvoor moeten de leefomstandigheden binnen en buiten de natuurgebieden goed zijn. We beschermen de natuur, maar combineren de natuur ook met andere functies.

Verduurzaming landbouw

verduurzaminglandbouw

Ingrijpende veranderingen in het voedselsysteem zijn nodig om de klimaat-, milieu- en natuurdoelen op de lange termijn te halen. We willen agrarische ondernemers meer ruimte en mogelijkheden bieden om bij te dragen aan de samenleving, de natuur, de bodem, het water en het ecosysteem.

Samen werkt beter ...

samenwerkspin

'Samen werkt beter' is een strategisch platform dat zich inzet voor maatschappelijke opgaven, die vragen om afstemming tussen verschillende belangen. We stimuleren voortgang, bewaken samenwerking en commitment in uitvoeringsprocessen en signaleren knelpunten en kansen.

Meer weten?

Lees meer over het Akkoord van Samen Werkt Beter (pdf, 466 kB) of de Strategieontwikkeling Landelijk Gebied (pdf, 2 MB).

Contact

Secretariaat NM
E-mail: SecretariaatNM@overijssel.nl
Telefoon: 038 499 85 00