Samen Werkt Beter

'Samen Werkt Beter' zet zich in voor een duurzame ontwikkeling van het landelijk gebied in Overijssel, in verbinding met het stedelijk gebied. Daarmee zorgen de vijftien betrokken Overijsselse organisaties voor een goede balans tussen economie en ecologie. Grote opgaven voor onder meer klimaat, energie, natuur, verduurzaming van de landbouw en circulaire economie hebben invloed op die balans en vragen om verbinding en afstemming tussen verschillende belangen en partijen. De 15 partners van Samen werkt Beter zoeken naar integrale oplossingen en verbinding tussen de opgaven.

Samenwerken aan de balans tussen ecologie en economie

'Samen werkt beter' is een strategisch platform dat zich inzet voor maatschappelijke opgaven, die vragen om afstemming tussen verschillende belangen. We stimuleren voortgang, bewaken samenwerking en commitment in uitvoeringsprocessen en signaleren knelpunten en kansen.

Sinds de ondertekening van het akkoord Samen werkt beter in 2013 heeft de provincie het bestuurlijk overleg gefaciliteerd met medewerkers voor ondersteuning. Per 1 mei 2019 geven drie partners invulling aan deze taak, namelijk, provincie Overijssel, Staatsbosbeheer en LTO Noord.

Over Samen werkt beter

De partners van 'Samen werkt beter' zetten zich in voor een goede balans tussen economie en ecologie. Grote opgaven voor onder meer klimaat, energie, natuur, verduurzaming van de landbouw en circulaire economie hebben invloed op die balans en vragen om verbinding en afstemming tussen verschillende belangen en partijen. Samen zoeken we naar oplossingsrichtingen vanuit diverse perspectieven én vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid. 'Samen werkt beter' stimuleert voortgang, bewaakt samenwerking en inzet in uitvoeringsprocessen en signaleert knelpunten en kansen.

In 2013 ondertekenden veertien Overijsselse organisaties het akkoord ‘Samen werkt beter'. Inmiddels is Vitens ook als partner betrokken. De komende jaren richten we ons meer op een bredere agenda die invloed heeft op de balans tussen economie en ecologie, zoals klimaat en energie, natuur, water en biodiversiteit en duurzame landbouw.

De 15 partners van ‘Samen werkt beter'

Wij zorgen gezamenlijk voor de ontwikkeling en uitvoering van de toekomstbestendige koers voor de samenhangende complexe opgave voor economie en ecologie.