Vechtdalverbinding, N340/N48 en N377

Gepubliceerd op 13 september 2022

Knoop A28/nieuwe tracé N340

Dankzij de nieuwe aansluiting van de A28 op het nieuwe tracé van de N340 kan verkeer van de A28 naar het Oosten, en omgekeerd, zonder verkeerslichten en met spoorviaduct in één beweging doorrijden. De N340 is afgewaardeerd tot aan de Ankummerdijk en is ingericht als erftoegangsweg. Vanaf maart 2022 wordt hard gewerkt aan een fietstunnel onder het spoor door, zodat fietsers snel en veilig van Zwolle naar Ommen kunnen fietsen.

Groencompensatie van start

In de afgelopen jaren hebben veel bomen en struiken moeten wijken voor de wegwerkzaamheden. De impact van deze ingreep is voor het landschap en de omgeving enorm geweest. Nu het einde van deze civiele werkzaamheden in zicht komt, hebben wij goed nieuws! Het voorbereiden van de groencompensatie is in volle gang, zodat - na afronding van het civiele werk - de aanplant zo snel mogelijk plaats gaat vinden. Deze groencompensatie volstaat ruim in het herstellen van het gekapte groen. De leefomgeving van mens en dier wordt zoveel mogelijk herstelt met een ruime diversiteit van bomen en struiken.

Contact

Vragen over het project Vechtdalverbinding:

Omgevingstelefoon Vechtdalverbinding
Telefoon: 06 10 56 64 97
E-mail: 
vechtdalverbinding@overijssel.nl

Informatiecentrum gesloten

We kunnen ons voorstellen dat u wel graag in contact wil zijn voor vragen of opmerkingen en daarom laten wij het inloopspreekuur op de woensdagochtend doorgaan. Hier kunt u zich voor aanmelden. De inloopspreekuren doen wij telefonisch of middels videobellen. Uiteraard mag u ons ook altijd mailen of bellen.

Afgeronde onderdelen

Drogteropslagen, kruising

De kruising van de N377 en de lokale weg 'de Drogteropslagen' is een gevaarlijke. In de spits is het voor lokaal verkeer lastig om de N377 op te rijden of om over te steken. Daarom is in maart 2021 de bouw gestart van een viaduct. De provinciale N377 gaat in de nieuwe situatie óver de lokale Drogteropslagen heen, wat de veiligheid én doorstroming ten goede komt.

N377 Nieuwleusen

Voor verkeer in Nieuwleusen was het lastig, en niet altijd veilig, om in de spits de N377 op te rijden. Daarom heeft de provincie twee LARGAS-rotondes gebouwd, zodat het voor langzaam én gemotoriseerd verkeer veiliger is. Hiermee is de doorstroming vanuit de dorpskern van Nieuwleusen vergroot. Voor fietsers zijn er rond Nieuwleusen drie oversteken met middengeleider geplaatst. Ze kunnen nu in twee keer oversteken, dus veel veiliger.

Bestaande N340

In de zomer van 2021 is de N340 tussen de Ankummerdijk en het knooppunt Varsen drie weken dicht geweest. Er zijn vier fietstunnels gebouwd, kruisingen aangepast, rotondes aangelegd en is het nieuwe tracé van de N340 aangesloten op de huidige rijbaan. Daarnaast zijn er faunapassages aangelegd voor kleine en middelgrote dieren. De parallelwegen zijn verbreed, zodat fietsers en gemotoriseerd verkeer veiliger naast elkaar kunnen rijden.

Knooppunt Varsen & N48

De provincie heeft het knooppunt bij Varsen vernieuwd. Het verkeer van en naar Ommen en Hardenberg kan in de nieuwe situatie gebruik maken van een 'fly-over' en zo ongehinderd doorrijden. Bij de Balkerweg zijn nieuwe rotondes aangelegd en onder de N48 komt een fietstunnel voor het vele, recreatieve, fietsverkeer van en naar Ommen.

N377 Balkbrug

Het dorp Balkbrug is in tweeën gesplitst door de drukke kruising met de N377. Daarom bouwt de provincie hier een onderdoorgang, zodat doorgaand verkeer, onderlangs en ongehinderd, kan doorrijden. En lokaal verkeer veiliger kan oversteken. De ruimte die bovenop het tunneldek ontstaat wordt met aandacht voor ruimtelijke kwaliteit ingericht, zodat het dorpsgevoel vergroot wordt en noord en zuid in Balkbrug weer verbonden worden.