N337 Olst en Den Nul, onderhoud en herinrichting

Het wegdek van de provinciale weg N337 tussen Zwolle en Deventer is niet overal meer in goede staat. We gaan de weg daarom in de periode van 2023 tot 2025 herinrichten en verbeteren. We willen de weg toekomstbestendiger, veiliger en leefbaarder maken. Op een manier die past bij de omgeving. We doen dit in 3 fasen.

Plan in 3 fasen

N337 Den Nul

In 2021 hebben aanwonenden, weggebruikers en belangenorganisaties meegedacht over drie varianten voor de herinrichting van de N337 in Den Nul. Met de gekozen voorkeursvariant krijgt Den Nul:

  • Een veilige fietsroute zodat fietsers richting Deventer niet meer twee keer de N337 over hoeven te steken;
  • Een smallere rijbaan en een haag die bijdragen aan verlaging van de rijsnelheid;
  • Een groenere en daardoor leefbaarder en klimaatbestendiger dorpskern.
  • Minder parkeerplaatsen aan de westkant van de Rijksstraatweg.
  • Bomen worden vervangen of verplant, omdat ze nu in te krappe plantvakken staan en een matige gezondheid hebben.

Ook sluit deze variant 2 het beste aan bij het provinciale beleid voor onder andere fietsroutes en klimaatdoelstellingen.

Visualisatie voorkeursvariant N337 Den Nul, ter hoogte van de Holstweg

N337 Olst

De N337 (Rijksstraatweg) maakt deel uit van de IJsselroute. Een route die unieke landschappen met elkaar verbindt: zeekleilandschap, laagveen, oeverwal, rivierenlandschap en komgronden. De route verbindt Deventer en Zwolle met de dorpen Olst, Den Nul en Wijhe.

De gemeente Olst-Wijhe wil de omgeving van de Veerweg aantrekkelijker maken. De provincie Overijssel wil binnen de bebouwde kom van Olst groot onderhoud uitvoeren aan de Rijksstraatweg (N337) en gaat een rotonde bouwen op de aansluiting met De Meente. In november 2021 is het voorlopig ontwerp van de ‘basisvariant’ gepresenteerd en kon op deze plannen gereageerd worden. De gemeente en de provincie hebben de wens om nog een aantal extra veranderingen door te voeren, maar hiervoor is op dit moment nog geen budget beschikbaar. De basisvariant met de extra’s heet de ‘plusvariant’.

isualisatie N337 Olst, ter hoogte van de Veerweg

N337 Parallelweg

Op dit moment treffen we de voorbereidingen voor de herinrichting van de parallelweg van de N337 tussen Het Anem bij Wijhe (hectometerpaal 17.7) tot de Jan van Arkelweg bij Harculo-Zwolle (hectometerpaal 25.9). Op dit traject moet groot onderhoud uitgevoerd worden.

Herinrichting Parallelweg N337 Wijhe – Zwolle (Fase 2)

We onderzoeken of we de parallelweg kunnen opwaarderen en deze kunnen inrichten als fietsstraat. Begin 2023 zal hierover meer duidelijkheid zijn.

De provincie Overijssel wil het gebruik van de fiets stimuleren door het aanleggen van goede en veilige infrastructuur voor fietsers, ook buiten de bebouwde kom. We willen belangrijke woon- en werkgebieden op een goede manier met elkaar verbinden, zodat bewoners, scholieren, werkenden en recreanten steeds vaker de fiets pakken. Dat heeft veel voordelen voor de (verkeers)veiligheid van weggebruikers en een vlotte doorstroming van het verkeer. Het vergroot de leefbaarheid van de omgeving. De fietsstraat blijft toegankelijk voor al het verkeer, dat wil zeggen voetgangers, fietsers, (vracht)auto’s en landbouwvoertuigen. Belangrijk voordeel van de fietsstraat is dat fietsers een sterkere rol krijgen op de parallelweg. Met deze inrichting kunnen alle weggebruikers veilig gebruik maken van de parallelweg.

Principedoorsnede Smalle fietsstraat