Uitdaagrecht

Gepubliceerd op 10 november 2021

Gezocht: Inwoners die het beter weten én kunnen dan de provincie

De provincie zoekt jou! Inwoners van onze provincie zijn steeds beter geïnformeerd en willen meer meedenken- en doen. Om dit mogelijk te maken, kun je nu de provincie uitdagen op haar uitvoerende taken wanneer je denkt dit beter te kunnen. Dit doen we onder de noemer van het uitdaagrecht, ook wel het Right to Challenge genoemd.

Daag jij de provincie uit?

Andries Heidema, Commissaris van de Koning in Overijssel, legt uit hoe je dat doet.

Wil je meer informatie?

Voor informatie over uitdaagrecht neem contact op met uitdaagrecht@overijssel.nl

Voor informatie over burgerparticipatie in het algemeen mail naar studioversbestuur@overijssel.nl

Wat verstaan wij onder beter?

Dit kan verschillende dingen betekenen, bijvoorbeeld als je denkt de taak goedkoper uit te kunnen voeren, betere ideeën hebt, meer draagvlak kan organiseren of het efficiënter denkt te kunnen.

Wie kan meedoen?

Het mooie aan het uitdaagrecht is dat iedereen met een goed plan kan meedoen. Het plan moet wel betrekking hebben op de uitvoerende taken van provincie Overijssel. Denk aan taken op het gebied van water, wegen, natuur, landschap, verstedelijking, erfgoed.

Wat zijn de voorwaarden?

Daag jij ons uit? Dan zijn er een paar voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Het is van belang dat een uitdaagrecht initiatief van voldoende kwaliteit is. Om dit te waarborgen zijn de volgende voorwaarden opgesteld:

  • Je aanvraag heeft een maatschappelijke meerwaarde;
  • Er is draagvlak voor het initiatief buiten de initiatiefnemer om;
  • Je bent in staat om de uitdaging te volbrengen of je geeft de opdracht aan een partij die hiertoe in staat is;
  • Je maakt het aannemelijk dat jij de uitdaging structureel kan uitvoeren;
  • Je kan de uitdaging binnen de gestelde veiligheidskaders van de provincie uitvoeren;
  • Er is geen conflict met het provinciale inkoopbeleid, zoals een bestaand contract voor die taak;
  • Je bent georganiseerd in een rechtsvorm, zoals een stichting;
  • Je uitdaging gaat in op de uitvoerende taken van de provincie, waarvoor budget is opgenomen in de begroting.

Zijn er voorbeelden?

Er zijn veel mooie voorbeelden van het uitdaagrecht. Deze zijn onder andere te vinden op: Right to Challenge | Bewoners en maatschappelijke organisaties

Ook in Overijssel zijn er mooie voorbeelden te vinden van het uitdaagrecht, zoals:

Wil je een uitdaging indienen?

Neem dan eerst contact op met iemand van provincie Overijssel. Bel het Overijssels Loket via 038 499 88 99 voor een beleidsadviseur op het thema van de uitdaging.

Het indienen van een uitdaging kan via het aanmeldformulier.

Wat kun je verwachten na het indienen van een uitdaging?

Je initiatief wordt in behandeling genomen door een groep adviseurs binnen provincie Overijssel. Uiteindelijk nemen Gedeputeerde Staten de beslissing. Je ontvangt binnen 13 weken een reactie op de ingediende uitdaging.

Wij gaan altijd het gesprek aan, ook als het initiatief niet binnen de kaders van het uitdaagrecht past. Als dit wel het geval is, wordt er een overeenkomst afgesloten met de provincie. Er worden afspraken gemaakt over de te leveren prestaties, aansprakelijkheid, verantwoordelijkheid en de beschikbare middelen.