N340/N48 en N377 Vechtdalverbinding

Dagelijks rijden er veel (vracht)auto's vanuit het oosten van Overijssel via de N340, N48 en N377 naar Zwolle, Ommen, Hardenberg en omgekeerd. Deze wegen zijn vooral in de spits erg druk. Hierdoor vermindert de doorstroming en loopt het verkeer vast. Daarnaast zijn deze wegen niet duurzaam en veilig ingericht waardoor er regelmatig ongelukken gebeuren. Om het verkeer ook op de langere termijn veilig en vlotter te kunnen laten doorrijden, heeft de provincie besloten deze wegen aan te passen.

Project en planning Vechtdalverbinding

Aanleg fietstunnel

Dankzij de nieuwe aansluiting van de A28 op het nieuwe tracé van de N340 kan verkeer van de A28 zonder verkeerslichten en met spoorviaduct in één beweging doorrijden. De N340 tot aan de Ankummerdijk is ingericht als erftoegangsweg. Vanaf maart 2022 wordt gewerkt aan een fietstunnel onder het spoor door, zodat fietsers snel en veilig van Zwolle naar Ommen kunnen fietsen.

Aanleg fietstunnel N340Verwijst naar een andere website

Groencompensatie

Er ligt inmiddels een goed doordacht beplantingsplan, waarin is omschreven op welke locatie welke soort wordt geplant. Het beplantingsplan is ontstaan vanuit het landschapsplan, waarin is aangegeven hoeveel groen er gecompenseerd moet worden. Uiteraard zijn er nog vele andere aspecten waar in het beplantingsplan rekening mee is gehouden. Denk aan verkeersveiligheid, omgeving en beleving voor u als betrokkene. Maar er is ook vanuit ecologisch oogpunt gekeken naar de boom- en struiksoorten die een toegevoegde waarde hebben voor de natuur.

In eerdere fases van de planvorming was het uitgangspunt om het gekapte groen te compenseren, de basisvariant. Nu het project zijn einde nadert, is besloten om het groen ruimschoots te compenseren en komt de zogenaamde plusvariant ook in uitvoering. Voor de aanleg van de Vechtdal Verbinding zijn circa 580 bomen en 650 are bosplantsoen gekapt. De compensatie gaat verder dan dit, want er worden namelijk circa 930 bomen en 840 are bosplantsoen herplant langs of direct in de omgeving van de N340, N48 en N377.

Goed nieuws voor de omgeving dus! Het planten van bomen en struiken heeft het beste resultaat wanneer dit in de winter gebeurt. De planning is voor dit moment gericht op uitvoering in de winter van 2022/2023, zodat in maart 2023 alle aanplant is afgerond. Uiteraard hebben weersomstandigheden effect op de uit te voeren werkzaamheden, want bij extreem nat of vriezend weer heeft dit een nadelig effect op het planten.

Kaart N340 beplantingsplan publiekVerwijst naar een andere website (De daadwerkelijke aanplant kan als gevolg van wijzigingen afwijken van de weergave op de kaart)

Nieuws en omleidingen N340