Werkzaamheden Kanaal Almelo - De Haandrik

Aanpak van damwanden en werkzaamheden aan bruggen/sluizen. 

Aanpak van de damwanden

De damwanden langs Kanaal Almelo - De Haandrik zijn op een aantal locaties (in totaal 30 kilometer) aan groot onderhoud toe. Dit onderhoud is nodig om het kanaal en de omgeving veilig te houden voor gebruikers en omgeving. De provincie voert samen met Combinatie Van den Herik – De Vries de onderhoudswerkzaamheden aan Kanaal Almelo - De Haandrik uit.
Het uitgangspunt is dat de damwanden weer circa 30 jaar meegaan. Hiervoor doen wij uitgebreid onderzoek naar de staat van de boordvoorzieningen op de verschillende locaties. Kan de boordvoorziening niet circa 30 jaar mee, dan wordt de boordvoorziening verstevigd, hersteld of in het uiterste geval vervangen. De uitvoering van deze werkzaamheden start niet eerder dan in 2024/2025. De werkzaamheden worden naar verwachting in 2029 afgerond.

Werkzaamheden bruggen/sluizen

De provincie herstelt en moderniseert verschillende bruggen en sluizen, zodat deze weer minstens 15 jaar veilig zijn. We voeren verschillende werkzaamheden uit: we passen elektrische- en werktuigbouwkundige installaties aan of vervangen ze. Het gaat om onderhoud aan 9 bruggen en 1 sluis verspreid over de provincie, waarvan 5 voor kanaal Almelo  De Haandrik. Dit zijn:

  • Sluis Aadorp en de ophaalbrug in Aadorp.
  • Vriezenveenbrug in Vriezenveen.
  • Grote Puntbrug en de Tonnendijkbrug in Vroomshoop

De uitvoeringsplanning wordt gezamenlijk met de aannemer opgesteld. Het doen van de onderzoeken rond de bruggen en sluizen start begin 2024. Zodra de uitvoeringsplanning bekend is, informeren we de omgeving hierover.

Verbetering fietspad langs de N750

De veiligheid van het fietspad langs de provinciale weg N750 van Vriezenveen tot Daarlerveen wordt verbeterd. Hiermee geven we invulling aan het ‘Masterplan Fiets’ dat de provincie in 2020 heeft vastgesteld. Daarin staat de ambitie uitgesproken om in Overijssel betere, veiligere en snellere fietsroutes te realiseren.

Het project bestaat uit twee deeltrajecten:

  1. Vanaf de bebouwde komgrens van Vriezenveen tot en met Nieuwe Daarlerveenseweg 4 wordt het fietspad verbreed en het asfalt vervangen door beton. Daarnaast komt er een geleiderail tussen het fietspad en de hoofdrijbaan.
  2. Vanaf Nieuwe Daarlerveenseweg 4 tot Brugstraat 27 wordt de berm aangepast. Denk bijvoorbeeld aan het aanbrengen van een haag, stoepband of grasbetontegels tussen het fietspad en de hoofdrijbaan.

Door beperkte ruimte naast de hoofdrijbaan is er per locatie gekeken wat de beste oplossing is voor het verbeteren en veiliger maken van het fietspad.

De uitvoering van het project staat gepland van 13 mei tot en met 5 juli 2024.

Kaart van Deeltraject 1 en 2

Omleidingsroute van 13 mei-5 juli 2024

Tijdens de werkzaamheden van 13 mei tot en met 5 juli 2024 is het fietspad vanaf de bebouwde komgrens van Vriezenveen tot de Nieuwe Daarlerveenseweg 4 niet toegankelijk. Fietsers worden omgeleid. Deze omleidingsroute loopt via de Gerhard Nijlandstraat en de Daarlerveenseweg.

Voor het autoverkeer blijft de N750 vrij in beide richtingen. Het autoverkeer kan wel hinder ondervinden van een tijdelijke afzetting van één rijbaan, waardoor reistijd toeneemt.

Aanpak schades

De provincie Overijssel heeft in de periode tussen eind 2011 en begin 2016 werkzaamheden verricht aan Kanaal Almelo - De Haandrik. Daarmee werd het kanaal toegankelijk gemaakt voor grotere schepen. In het najaar van 2018 ontving de provincie in korte tijd veel schademeldingen.

Meer informatie: Aanpak schades langs Kanaal Almelo - De Haandrik