Werkzaamheden Kanaal Almelo - De Haandrik

Aanpak van damwanden en werkzaamheden aan bruggen/sluizen. 

Aanpak van de damwanden

De damwanden langs Kanaal Almelo - De Haandrik zijn op een aantal locaties (in totaal 30 kilometer) aan groot onderhoud toe. Dit onderhoud is nodig om het kanaal en de omgeving veilig te houden voor gebruikers en omgeving. De provincie voert samen met Combinatie Van den Herik – De Vries de onderhoudswerkzaamheden aan Kanaal Almelo - De Haandrik uit.
Het uitgangspunt is dat de damwanden weer 50 jaar meegaan. Hiervoor doen wij uitgebreid onderzoek naar de staat van de boordvoorzieningen op de verschillende locaties. Kan de boordvoorziening niet 50 jaar mee, dan wordt de boordvoorziening verstevigd, hersteld of in het uiterste geval vervangen. De uitvoering van deze werkzaamheden start niet eerder dan in 2024/2025. De werkzaamheden worden naar verwachting in 2029 afgerond.

Werkzaamheden bruggen/sluizen

De provincie herstelt en moderniseert verschillende bruggen en sluizen, zodat deze weer minstens 15 jaar veilig zijn. We voeren verschillende werkzaamheden uit: we passen elektrische- en werktuigbouwkundige installaties aan of vervangen ze. Verder versterken en vervangen we enkele bruggen en sluizen. De planning hiervan is echter nog niet bekend. Op de interactieve kaart staat aan welke bruggen en sluizen van Kanaal Almelo - De Haandrik gewerkt gaat worden.

Aanpak schades

De provincie Overijssel heeft in de periode tussen eind 2011 en begin 2016 werkzaamheden verricht aan Kanaal Almelo - De Haandrik. Daarmee werd het kanaal toegankelijk gemaakt voor grotere schepen. In het najaar van 2018 ontving de provincie in korte tijd veel schademeldingen.

Meer informatie: Aanpak schades langs Kanaal Almelo - De Haandrik