Natuur en landschap

Gepubliceerd op 31 maart 2021

Natuur is waardevol

Onze provincie is uniek met haar prachtige landschappen en afwisselende natuur. Maar natuur is ook het groen waar je woont en werkt. De provincie wil een gezonde en aantrekkelijke natuur voor mensen, dieren en planten. Een natuur die beleefd en gebruikt kan worden. Een natuur die kan helpen bij (economische) ontwikkelingen. En een natuur die veel plant- en diersoorten heeft (biodiversiteit). Beleven, benutten en beschermen zijn onze uitgangspunten voor een natuur die past bij de toekomst. Meer informatie over ons natuurbeleid kun je lezen in het Koersdocument provincie natuur voor elkaar (pdf, 3,6 MB) en het Natuurkompas (pdf, 8 MB).

Contact

Eenheid Natuur en Milieu
Telefoon: 038 499 85 00

Bouwen aan netwerk Natura 2000

Natuurnetwerk Nederland

In Nederland hebben we veel natuurgebieden die met elkaar in verbinding staan. Dit heet het Natuurnetwerk Nederland. Hierin leven veel planten en dieren die zeldzaam zijn. We willen (deze) planten en dieren behouden, beschermen en versterken.

Beschermen en beheren van planten en dieren

Kievitsbloem

Overijssel heeft veel wilde plant- en diersoorten. Die hebben, net als wij, een gezonde leefomgeving nodig. Soms is het nodig dat wij helpen om deze gezonde omgeving te maken.

Balans tussen natuur en economie

Rietsnijder

De belangen van onze economie en de natuur verschillen nogal eens van elkaar. Toch kunnen door frisse ideeën de economie en natuur elkaar versterken. Samen met onze partners werken we aan een goede balans tussen beleven, benutten en beschermen van natuur.

Versterken van ons landschap

Sallandse Heuvelrug

Overijssel heeft landschappen die erg belangrijk zijn voor onze cultuur en geschiedenis. Ze worden nationaal en internationaal gewaardeerd. Onze landschappen zijn ook belangrijk voor hoe we ze gebruiken en beleven. Dat willen we graag zo houden.

Landinrichting en gebiedsontwikkeling

Landinrichting en gebiedsontwikkeling

In Overijssel zijn een aantal landinrichtingsprojecten; we kopen en ruilen grond van en met landbouwbedrijven, leggen wandel- en fietspaden aan en zorgen dat beken en sloten meer water aankunnen. Daarnaast ontwikkelen we nieuwe natuurgebieden. In gebiedsontwikkelingsprojecten kijken we hoe een gebied zich economisch en sociaal kan ontwikkelen.

Invasieve exoten bestrijden in Overijssel

Heilige ibis

Op steeds meer plekken in Nederland en ook in de provincie Overijssel zien we planten- en diersoorten die hier niet van nature thuishoren. Deze soorten hebben Nederland niet op eigen kracht bereikt, maar zijn door menselijk handelen hier terecht gekomen.

De natuur in Overijssel dichter bij mensen

Kanovaren Overijsselse Vecht

Overijsselaars vinden hun natuur en groene omgeving fijn. We voelen ons prettig in een groene leefomgeving en komen erin tot rust. Daarom willen we de natuur dichter bij mensen brengen. Vooral samen met andere overheden, ondernemers, inwoners en maatschappelijke organisaties.

Subsidies en vergoedingen aanvragen

Subsidies natuur en landschap

We hebben een aantal subsidies en vergoedingen voor inwoners, bedrijven en organisaties die de natuur willen helpen. Zo maken we Overijssel samen mooi, duurzaam en gezond.