Versterken van ons landschap

Gepubliceerd op 30 juni 2020

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met:

Vincent Klijnsma, beleidsontwikkelaar
E-mail: VG.Klijnsma@overijssel.nl

Agrarisch natuurbeheer

Naast de nieuwe gezamenlijke aanpak voor het landschapsbeheer vernieuwen we ook de aanpak voor het agrarisch natuurbeheer. Daarmee willen we landschapskenmerken en natuur juist ook in het landbouwgebied behouden. Ook hier is het idee dat de verantwoordelijkheid voor het landschapsbeheer komt te liggen bij de boeren in het gebied. Zij kunnen zich verenigen in een collectief van boeren

Natuurbeheerplan

In ons Natuurbeheerplan hebben we beschreven waar we welke natuur willen beschermen. Op de Atlas van Overijssel vindt u de verschillende kaarten van het Natuurbeheerplan.

Subsidie

Het collectief kan op basis van het natuurbeheerplan subsidie aanvragen via de subsidieregeling Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (SNL).