De natuur in Overijssel dichter bij mensen

Overijsselaars waarderen hun natuur en groene omgeving. We voelen ons prettig in een groene leefomgeving en komen erin tot rust. Daarom willen we de natuur dichterbij mensen brengen. Vooral samen met andere overheden, ondernemers, inwoners en maatschappelijke organisaties. We ondersteunen op verschillende manieren. Dat kan een subsidie zijn, het uitwisselen van kennis, onderzoek of ondersteuning van samenwerkingsverbanden.

Thema’s waaraan we werken zijn:

  • Meer natuur in steden en dorpen
  • Kinderen en natuur
  • Natuur voor mensen die zorg nodig hebben

Vergroening van steden en dorpen

Meer bruikbaar groen in en nabij steden en dorpen zorgt voor meer welzijn, beleving, en wilde plant- en diersoorten (biodiversiteit). Er is in onze steden en dorpen al veel groen, maar daarvan is het meeste keurig aangeharkt. We willen groen meer beleefbaar en toegankelijk maken en beter laten aansluiten op behoeften van mensen. Door de natuur dichterbij mensen te brengen in stad en dorp, nodigen we uit tot meer beleving van die natuur. We zijn er van overtuigd dat dit uiteindelijk leidt tot meer zorg voor de natuur. We werken aan vergroening van steden en dorpen door:

  • Verbinding te zoeken met klimaat en andere opgaven
  • Verbinden van groene (burger)initiatieven
  • Vergroenen bedrijfsterreinen

Kinderen en natuur

De verbinding met natuur begint bij kinderen. Ook speelt natuur
een belangrijke rol bij de cognitieve, motorische en sociale ontwikkeling van kinderen. Daarom vinden we het belangrijk dat kinderen meer mogelijkheden krijgen om te spelen in de natuur. Wij zetten ons daarom in om meer kinderen in aanraking te brengen met de natuur. Dit doen we door ons hard te maken voor:

  • Groene schoolpleinen
  • Meer speelnatuur
  • Natuureducatie

Natuur voor mensen die zorg nodig hebben

Wij ondersteunen maatschappelijke initiatieven die groen dichterbij mensen brengt die zorg nodig hebben. Op die manier borgen we dat ook mensen die bijvoorbeeld door ziekte de natuur niet in kunnen, toch van de natuur kunnen (blijven) genieten.

Programma Natuur voor Elkaar

Natuur voor Elkaar is de Overijsselse beweging die mens & natuur verbindt. Samen met vele partners voeren we een programma uit om natuur dichter bij mensen te brengen.

We inspireren en ondersteunen. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van een beleeftuin bij zorgcentra, de organisatie van het congres Natuurlijk, het groener maken van schoolpleinen samen met Overijsselse scholen, door 1.1 miljoen bomen te planten in Overijssel en nog veel meer!

Nieuwsgierig wat u kunt doen? Natuur voor Elkaar heeft voor iedereen een bijpassend project dat bijdraagt aan een groener Overijssel. Bent u op zoek naar meer informatie over de projecten? Of zoekt u regelingen en initiatieven voor groen en natuur, waarbij u kunt aansluiten? Op www.natuurvoorelkaar.nlVerwijst naar een andere website vindt u per project de hoogtepunten en belangrijkste informatie.