INTERREG

Gepubliceerd op 4 oktober 2022

INTERREG is het Europese subsidieprogramma voor internationale samenwerking. Het programma heeft 3 regelingen: INTERREG A, INTERREG B en INTERREG Europe (voorheen C).

INTERREG A

Interreg A gaat over samenwerking tussen Nederland en Duitsland. Voorwaarde is de gezamenlijke ontwikkeling, de gezamenlijke uitvoering, de gezamenlijke inzet van personeel en de gezamenlijke financiering van een project. Daarnaast moet elk project in een van de prioriteiten passen en bijdragen aan de programmadoelstellingen. De twee prioriteiten zijn innovatie en sociaal-culturele en territoriale cohesie.

Subsidieaanvraag indienen

Je kunt op elk moment een projectaanvraag indienen. Meer informatie over de prioriteiten, de programmadoelstellingen en het aanvragen van een subsidie vind je op de website van Deutschland-Nederland.

INTERREG B

Voor Interreg B is Europa verdeeld in 13 zones waarbinnen landen en regio's kunnen samenwerken. Overijssel valt onder de programmagebieden Noordzee (NSR) en Noord-West Europa (NWE).

Overheden, kennisinstellingen en bedrijven kunnen voor INTERREG B subsidie aanvragen voor projecten waarbij zij samenwerken met buitenlandse partners uit het betreffende programmagebied.

Met het programma Interreg B stimuleert de Europese Unie innovatie en duurzame economische groei.

Subsidieaanvraag indienen

Actuele informatie over het indienen van een aanvraag vind je op de volgende websites:

Regio Noordzee: RVO en INTERREG North Sea region
Regio Noord-West Europa: RVO en INTERREG North-West Europe

Projecten waar Overijssel aan deelneemt

INDU-ZERO

Samen met 15 Europese partners uit 6 landen gaat Overijssel een fabriek ontwerpen die slimme renovatiepakketten moet maken. Deze renovatiepakketten kunnen oude, bestaande woningen in één keer energieneutraal maken. Provincie Overijssel is trekker (leadpartner) van INDU-ZERO.

BITS

Provincie Overijssel is ook leadpartner van het project BITS. Wij werken hierin samen met 9 partners uit 4 landen. BITS stimuleert fietsen door middel van intelligente transportsystemen (ITS). ITS gaat over de toepassing van ICT in voertuigen en wegen om het verkeer veiliger, efficiënter, betrouwbaarder en milieuvriendelijker te maken.

CATCH

Het project CATCH onderzoekt hoe middelgrote steden kunnen anticiperen op de klimaatverandering en extreme weersomstandigheden. Overijssel is partner in CATCH.

Daarnaast neemt Overijssel deel aan diverse innovatieprojecten samen met OostNL.

INTERREG Europe

Onder INTERREG Europe (voorheen C) vallen alle 28 landen die tot de Europese Unie behoren. Het programma richt zich met name op samenwerking tussen overheden en kennisinstellingen. INTERREG Europe ondersteunt activiteiten in bepaalde thema's. Meer informatie over de thema’s en over het aanvragen van subsidies vind je op de site van RVO en INTERREG Europe.

Interreg Europe project Inside Out

Provincie Overijssel doet mee in het Interreg Europe project ‘Inside Out EU’. Doel van dit project is van elkaar te leren hoe we de internationale concurrentiekracht van het mkb kunnen versterken. De internationale handel groeit, maar slechts een klein aantal ondernemers handelt over de grenzen. ‘Inside out’ helpt deze ondernemers toegang te krijgen tot nieuwe internationale markten. Het project stimuleert samenwerking, innovatie en internationalisering. Meer informatie over het project vind je op de projectwebsite.

Interreg Europe project Aerial Uptake

Het gebruik van drones groeit snel. Drones bieden kansen voor bijvoorbeeld openbare veiligheid, milieu en landbouw. Niet alle Europese regels zijn echter helder en ook is er nog niet veel bekend over de nieuwe technologieën. In het project Aerial Uptake werken negen organisaties uit zes verschillende Europese landen samen. Gemeente Enschede heeft de leiding over het project. Ze onderzoeken de mogelijkheden van drones, zoals inspecties en het bezorgen van goederen. Daarnaast kijken ze naar de risico’s en de belemmeringen voor innovatie. Het project zorgt ervoor dat de samenleving de kansen en mogelijkheden van drones in de toekomst beter kan benutten. Meer informatie vind je op de projectwebsite.


Contact

INTERREG A en Europe

Jacques van Steenbergen
Telefoon: 038 499 75 32
E-mail: j.v.steenbergen@overijssel.nl


INTERREG B

Peter Moorman
Telefoon: 038 499 75 62
E-mail: pwm.moorman@overijssel.nl