Interreg

Interreg is het Europese subsidieprogramma voor internationale samenwerking. De volgende vier Interreg regelingen zijn van toepassing op Overijssel: Interreg A Deutschland-Nederland, Interreg B Noordzeegebied (NSR), Interreg B Noordwest Europa (NWE) en Interreg Europe (voorheen C).

Interreg

Projecten

In de afgelopen jaren heeft de provincie deelgenomen aan meerdere projecten binnen Interreg. Daarnaast neemt Overijssel, samen met Oost NL, deel aan diverse innovatieprojecten. 

En overzicht van een aantal Europese projecten waar provincie Overijssel aan deelneemt:

Subsidieaanvraag indienen

Provincie Overijssel kan partijen uit Overijsel ondersteunen bij hun deelname in een Interreg project. Actuele informatie over het indienen van een Interreg subsidieaanvraag vindt u hier:

Loket provincie Overijssel Verwijst naar een andere website

Samenwerking Digitale Innovatie Hub’s (DIH) in Europa

BEST-DIH 2023-2027

Digitalisering heeft een enorme impact op onze economie en samenleving. Het verbetert onze levenskwaliteit, bedrijven worden productiever en de toegang tot kennis en overheidsdiensten wordt verbeterd. Nieuwe business- en werkgelegenheidsmodellen ontstaan dankzij digitale transformatie. Mkb’ers in de Europese Unie lijken niet alle voordelen te benutten die digitalisering biedt in vergelijking met grotere bedrijven. Daarnaast verschilt het niveau van digitalisering binnen het bedrijfsleven per land, sector en omvang van het bedrijf.

Het BEST-DIH project wil de uitvoering van het regionale ontwikkelingsbeleid op het gebied van digitale transformatie verbeteren. Binnen het project werkt Overijssel samen met vijf Europese regio’s. Door de uitwisseling van ervaringen en kennis kan BEST-DIH effectieve aanbevelingen doen om de (bestaande) regionale beleidsinstrumenten te verbeteren waarmee digitale transformatie wordt ondersteund.