Interreg

Interreg is het Europese subsidieprogramma voor internationale samenwerking. De volgende vier Interreg regelingen zijn van toepassing op Overijssel: Interreg A Deutschland-Nederland, Interreg B Noordzeegebied (NSR), Interreg B Noordwest Europa (NWE) en Interreg Europe (voorheen C).

Interreg A EN B

Projecten waar provincie Overijssel aan deelneemt

In de afgelopen jaren heeft de provincie deelgenomen aan meerdere projecten binnen Interreg. Daarnaast neemt Overijssel, samen met Oost NL, deel aan diverse innovatieprojecten. 

Een aantal voorbeelden van projecten van de afgelopen Interreg periode: 

Subsidieaanvraag indienen

Provincie Overijssel kan partijen uit Overijsel ondersteunen bij hun deelname in een Interreg project. Actuele informatie over het indienen van een Interreg subsidieaanvraag vindt u hier:

Loket provincie Overijssel Verwijst naar een andere website