Expertisecentrum Europa

Gepubliceerd op 8 november 2022

Provincie Overijssel heeft steeds meer met Europa te maken. Dit maakt dat wij als Overijssel ons actief opstellen in het Europese speelveld.
Dit doen wij vanuit het Expertisecentrum Europa. Het doel: effectief inspelen op nieuwe initiatieven en kansen uit Brussel. Bij het Expertisecentrum kun je bovendien terecht voor vragen over Europese subsidies.

Contact

Expertisecentrum Europa

E-mail: expertisecentrumeuropa@overijssel.nl

Welke subsidies zijn er?

Europese subsidies kunnen je net het steuntje in de rug geven dat je nodig hebt om een project te realiseren. Ook de Europese Unie stelt via de provincie Overijssel elk jaar tientallen miljoenen euro's aan subsidies beschikbaar voor de ontwikkeling van de Overijsselse economie en het platteland. Het Expertisecentrum Europa kan jouw vragen over deze subsidies beantwoorden.

EFRO

Onderzoek met reageerbuizen

EFRO richt zich op meer innovatie en een koolstofarme economie in Oost Nederland.

INTERREG

Vlaggen aan een muur

INTERREG stimuleert internationale samenwerking binnen Europa.

POP3 & NSP

Paarden in een weiland POP3 subsidie

POP3/NSP richt zich op versterking en verduurzaming van de agrarische sector en het platteland.

Wie kan jou nog meer verder helpen?

  • De provincie Overijssel ondersteunt Overijsselse (en Gelderse) ondernemers bij het zetten van de juiste stappen in het buitenland door via GO4EXPORT. De partners van GO4EXPORT bieden een breed pakket aan instrumenten, waarmee je kansen kunt benutten.
  • Wil je deelnemen aan Europese innovatieprogramma’s? De aanvraagprocedure voor deelname aan een EU-programma is complex. Oost NL biedt je hierbij een goede voorbereiding en begeleidt uw aanvraag.
Thematische fondsen

Horizon 2020: Onderzoek en innovatie

Horizon 2020 investeert in de programmaperiode 2014-2020 ruim 70 miljard euro in onderzoek en innovatie. Het programma biedt kansen voor kennisinstellingen en innoverende bedrijven. Informatie: bij RVO.

Overijssel is partner in het RRI2 Scale project dat onderzoekt hoe inwoners en andere belanghebbenden betrokken kunnen worden bij het inrichten van hun directe leefomgeving.

Life: Natuur en milieu

Life is het programma voor de ontwikkeling en uitvoering van het Europese natuur -en milieubeleid. Het ondersteunt ontwikkeling, implementatie, monitoring en evaluatie op dit gebied. Meer informatie en advies bij RVO.

Creative Europe: Cultuur

Creative Europe is het Europese ondersteuningsprogramma voor de culturele en creatieve sector. Het ondersteunt grensoverschrijdende projecten op het gebied van cultuur, media en erfgoed. Meer informatie bij Dutch Culture.

Connecting Europe Facility: Mobiliteit

De Connecting Europe Facility ondersteunt onder meer een efficiënt, geïntegreerd, duurzaam en multimodaal vervoersnetwerk in Europa. Dit Trans Europese Transsportnetwerk (TEN-T) heeft als doel de onderlinge samenhang en verbinding van dit netwerk te versterken. Meer informatie en advies bij RVO.