Expertisecentrum Europa

Gepubliceerd op 5 augustus 2021

Europese subsidies kunnen je net het steuntje in de rug geven dat je nodig hebt om een project te realiseren. Ook de Europese Unie stelt via de provincie Overijssel elk jaar tientallen miljoenen euro's aan subsidies beschikbaar voor de ontwikkeling van de Overijsselse economie en het platteland.

Hier vind je alle informatie over de Europese subsidieprogramma's van periode 2014-2020. Bij het Expertisecentrum Europa kun je terecht voor al je vragen over de Europese subsidies. Voor andere subsidies van de provincie Overijssel kun je bij het Subsidieloket terecht.

EFRO

Onderzoek met reageerbuizen

EFRO richt zich op meer innovatie en een koolstofarme economie in Oost Nederland.

INTERREG

Vlaggen aan een muur

INTERREG stimuleert internationale samenwerking binnen Europa.

POP3

Paarden in een weiland POP3 subsidie

POP3 richt zich op versterking en verduurzaming van de agrarische sector en het platteland.

Thematische fondsen

Horizon 2020: Onderzoek en innovatie

Horizon 2020 investeert in de programmaperiode 2014-2020 ruim 70 miljard euro in onderzoek en innovatie. Het programma biedt kansen voor kennisinstellingen en innoverende bedrijven. Informatie: bij RVO.

Overijssel is partner in het RRI2 Scale project dat onderzoekt hoe inwoners en andere belanghebbenden betrokken kunnen worden bij het inrichten van hun directe leefomgeving.

Life: Natuur en milieu

Life is het programma voor de ontwikkeling en uitvoering van het Europese natuur -en milieubeleid. Het ondersteunt ontwikkeling, implementatie, monitoring en evaluatie op dit gebied. Meer informatie en advies bij RVO.

Creative Europe: Cultuur

Creative Europe is het Europese ondersteuningsprogramma voor de culturele en creatieve sector. Het ondersteunt grensoverschrijdende projecten op het gebied van cultuur, media en erfgoed. Meer informatie bij Dutch Culture.

Connecting Europe Facility: Mobiliteit

De Connecting Europe Facility ondersteunt onder meer een efficiënt, geïntegreerd, duurzaam en multimodaal vervoersnetwerk in Europa. Dit Trans Europese Transsportnetwerk (TEN-T) heeft als doel de onderlinge samenhang en verbinding van dit netwerk te versterken. Meer informatie en advies bij RVO.