EFRO

Gepubliceerd op 23 juni 2022

EFRO is het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het programma heeft als doel de regionale economie te versterken door het aanjagen van innovatie in het mkb. Daarnaast levert EFRO een innovatieve bijdrage aan de energietransitie in Oost-Nederland.

In Oost-Nederland voeren de provincies Overijssel en Gelderland gezamenlijk het EFRO programma uit. Op de website van EFRO Oost lees je alles over het aanvragen van een EFRO-subsidie.


Contact

Gerko Slotman

Telefoon: 038 499 75 34
E-mail: g.slotman@overijssel.nl