EFRO

Gepubliceerd op 5 augustus 2021

EFRO is het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Overijssel en Gelderland hebben samen een programma geschreven over de inzet van deze Europese subsidies in Oost-Nederland: het operationeel programma EFRO Oost Nederland (OP Oost).

Het doel van OP Oost is dat bedrijven meer omzet kunnen halen uit nieuwe producten.

Waar Oost Nederland de subsidies voor inzet

Oost Nederland zet de EFRO-subsidies in op de thema’s innovatiestimulering en koolstofarme economie. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om minder CO2 uitstoot en meer gebruik van hernieuwbare energie.

Samenwerking tussen onderwijs, overheid en ondernemers en experimentele ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en processen staan in beide thema’s centraal.

EFRO subsidie aanvragen

Op de website van OP Oost lees je alles over het aanvragen van een EFRO-subsidie.


Contact

Gerko Slotman
Telefoon: 038 499 75 34
E-mail: g.slotman@overijssel.nl