Arbeidsmarkt

Gepubliceerd op 31 maart 2021

Een toekomstgerichte arbeidsmarkt

Op dit moment is er een mismatch op de arbeidsmarkt. De beroepsbevolking krimpt en de vergrijzing neemt toe. Bovendien verandert het werk door de komst van nieuwe technologieën. Aan de ene kant verdwijnt werk, aan de andere ontstaan nieuwe beroepen. Dit vraagt versterking van een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Onze prioriteit ligt bij het tegengaan van de krapte op de arbeidsmarkt, inclusiviteit (dus dat iedereen die kan en wil werken ook kan meedoen), en bij leren en werken met nieuwe technologieën. In het nieuwe Statenvoorstellees je meer over ons actieplan.

Subsidies

Er zijn twee regelingen die bijdragen aan een toekomstgerichte arbeidsmarkt.

Contact

Onze Nieuwsbrief ontvangen?

Blijf op de hoogte

Heb je ook ideeën en voorstellen om onze ambitie waar te maken? Neem dan contact op.

E-mail: arbeidsmarkt@overijssel.nl

Arbeidsmarktdashboard

Data over arbeidsmarkt, onderwijs, economie en competenties in Overijssel zijn te vinden op www.arbeidsmarktinzicht.nl.

Regio Deals, fondsen en techniekpacten

Techniekpacten

De vraag naar technologische kennis en vaardigheden is groot en neemt de komende jaren alleen maar toe. In het Techniekpact Landsdeel Oost dragen de provincies Overijssel en Gelderland bij aan de regionale inspanningen om te komen tot een grotere instroom in technische opleidingen en beroepen en een verbeterde aansluiting van het onderwijs op de markt.

Techniekpacten zijn netwerken van onderwijs, bedrijfsleven en overheden die samenwerken om de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector te verbeteren en zo het tekort aan technisch personeel terug te dringen. Wij zien kansen voor de Techniekpacten om zich te verbinden aan de thema's klimaat, energietransitie, leven lang ontwikkelen en circulaire economie. Hiervoor moeten de techniekpacten hun spilfunctie verder uitbouwen, de samenwerking verbreden en aansluiten bij de regionale Human Capital Agenda's en/of regiodeals.

De drie Techniekpacten in Overijssel - Stedendriehoek, Twente en Zwolle - organiseren met hun netwerken veel activiteiten met en voor het basis- en voortgezet onderwijs. Voorbeelden zijn de Week van de Techniek in Zwolle en in Deventer, Maker Festival Twente, Girls Day, Week van de mediawijsheid en in Twente de RED Engineers Challenge. Voor meer informatie: www.techniekpact.nl

Contact techniekpacten

Moniek Bom, provincie Overijssel
Telefoon: 06 10 46 20 95
E-mail: m.bom@overijssel.nl