Arbeidsmarkt

Gepubliceerd op 18 mei 2022

Een krachtige economie vraagt om een goed functionerende arbeidsmarkt. Alleen, de beroepsbevolking neemt af omdat het aantal jongeren daalt en de vergrijzing steeds verder toeneemt.

Onze ambitie voor 2023:

  • Inclusiviteit: iedereen die kan en wil werken moet mee kunnen doen op de arbeidsmarkt.
  • Wendbaar: vraag en aanbod sluit beter aan op de arbeidsmarkt.
  • Toekomstgericht: leren en werken met nieuwe technologieën.

Contact

Wil je op de hoogte blijven over de ontwikkelende arbeidsmarkt in Overijssel? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Heb je ook ideeën en voorstellen om onze ambitie waar te maken? Neem dan contact op:

E-mail: arbeidsmarkt@overijssel.nl

Luister naar onze eerste podcast

De Werkbank

In deze podcast rijden we met De Werkbank langs bedrijven in de provincie Overijsel. Op zoek naar mooie initiatieven die de arbeidsmarkt versterken. Midden op de werkvloer nemen uiteenlopende gasten plaats op De Werkbank. Laat je inspireren door hun ideeën voor een goed functionerende arbeidsmarkt en een krachtige economie.

Aflevering 1: Gas op de energietransitie met learning communities

Wat heeft de arbeidsmarkt nodig om de energietransitie draaiende te houden? De Werkbank staat dit keer in de prefab afdeling van Installatiebedrijf G. van Dam in Rijssen, deelnemer aan het project Gas Erop! Hoe dragen micro learning communities bij aan de energietransitie? Onze host Annemarie Bruning gaat erover in gesprek met Tijs de Bree, gedeputeerde van de provincie Overijssel, Bas van Dongen, projectleider van het project Gas Erop! en Wim Seppenwoolde, manager innovatie bij Van Dam.

Meer weten na deze aflevering?

Wat doen we?

Provincie Overijssel werkt samen met partijen in de regio en wij richten ons op een aantal activiteiten:

Sturing, monitoring en kennisdeling

Op dit moment worden kennis en ervaringen gedeeld binnen 3 leernetwerken:

  • talent
  • publiek-private samenwerkingen (PPS’en)
  • inclusie

Via www.arbeidsmarktinzicht.nl kun je op de hoogte blijven van de laatste trends en ontwikkelingen van de Overijsselse arbeidsmarkt. Op www.overijsselleertverder.nl staat overzicht van regelingen op het gebied van scholing en ontwikkeling.

Voldoende deskundige vakmensen

De provincie vindt thema’s als goede bereikbaarheid, energietransitie, aantrekkelijk wonen en ruimte belangrijk. Daarom geven wij subsidie aan projecten die voldoende deskundige vakmensen opleiden voor deze thema’s. Dit doen we onder andere door publiek-private samenwerkingsverbanden van ondernemers en onderwijs. Een voorbeeld hiervan is Techwise Twente: bekijk een video van Techwise op YouTube.

Talent behouden en aantrekken

In Overijssel kun je als jonge afgestudeerde fijn wonen, werken en leven. Dit vinden wij belangrijk omdat we jongeren nodig hebben voor de banen hier in Overijssel. Daarom steunen we projecten zoals Jobopp, waar je als afgestudeerde terecht kan om een leuk baan of traineeship te krijgen.

Op vindstages.nl vind je stageplekken bij bedrijven en organisaties in Deventer en de regio. Op Twente.com kun je alles vinden over werken, wonen en leven in Twente.

Eén grensoverschrijdende arbeidsmarkt

De landsgrens mag geen belemmering zijn voor studenten, werkzoekenden en bedrijven in Overijssel en Duitsland. Daarom krijgen zij hulp bij het vinden en aanbieden van stage- en werkplekken door Grenswerk en het GrensInfoPunt.

Daarnaast krijgen de Duitse taal en cultuur een belangrijke plek in het Overijsselse onderwijs. Ook willen we dat werkgevers beter geïnformeerd worden over diploma’s over de grens. Om dit te bereiken zijn er projecten gestart zoals binationale diplomering door het Rijnlandinsituut en is het Project EDL (Euregionale Doorlopende Leerlijn) door Gemeente Enschede gestart. En er worden grensoverschrijdende workshops georganiseerd.

Techniek op school

Provincie Overijssel stimuleert aandacht voor wetenschap en technologie (W&T) in het basis- en voortgezet onderwijs. Basisscholen kunnen daarom subsidie aanvragen voor een W&T-expert: deze expert helpt om het W&T Kompas in te voeren. Het W&T-kompas geeft inzicht in welke mate W&T een onderdeel is binnen de school. Ook helpt het W&T-kompas om gezamenlijke ontwikkeldoelen vast te stellen. Kijk voor meer informatie op Wetenschap & Technologie Kompas - TechYourFuture

Schoolklassen in het voortgezet onderwijs in Overijssel kunnen zich aanmelden voor Adviseurs van de toekomst. Want wie kan een bedrijf nou beter adviseren over de toekomst dan de jeugd zelf? Adviseurs van de toekomst werken met echte opdrachtgevers met een serieuze vraag. In de afgelopen jaren hebben 150 klassen aan een echte opdracht gewerkt! Wil je meer weten? Adviseurs van de toekomst - Natuur en Milieu Overijssel

Leven lang ontwikkelen

Dat iedereen zich verder kan ontwikkelen is van groot belang voor de provincie Overijssel. Daarom is er in iedere regio een scholingsfonds:

Ontwikkelmogelijkheden voor instromers

Opleidingsfondsen van de installatie, bouw en metaal hebben de handen ineen geslagen. Zij bieden ontwikkelmogelijkheden voor werkgevers, werkenden en instromers. Kijk hier voor meer informatie op www.overijsselsvakmanschap.nl.

Subsidies van de provincie

De provincie heeft twee subsidieregelingen beschikbaar om projecten te ondersteunen die bijdragen aan een inclusieve, wendbare en toekomstgerichte arbeidsmarkt.

Heb jij een goed idee of project dat aansluit bij onze ambities? Neem dan voordat je de subsidie officieel aanvraagt contact met ons op via arbeidsmarkt@overijssel.nl.

Subsidies leven lang ontwikkelen

Binnen de regio zijn nog meer regionale, provinciale en landelijke subsidiemogelijkheden voor een leven lang ontwikkelen. Nieuwsgierig welke? Bekijk alle subsidiemogelijkheden op www.overijsselleertverder.nl.

Arbeidsmarktdashboard

Kijk voor data over arbeidsmarkt, onderwijs, economie en competenties in Overijssel op www.arbeidsmarktinzicht.nl.

Infographic Programma Arbeidsmarkt (pdf, 844 kB)