Circulaire Economie

Overijssel is hard op weg naar een circulaire economie. Om de doelen te bereiken werken we samen met het bedrijfsleven, het onderwijs en andere organisaties en overheden. 

Circulair denken en vooral DOEN!

Samen met de Economic Boards, VNO-NCW Midden en Bouwend Nederland nam provincie Overijssel het initiatief om de Nationale Transitieagenda’s te vertalen naar Overijssel. Daarbij hielden we rekening met de specifieke kenmerken en krachten van onze economie en het bedrijfsleven. In de RTA’s staan niet alleen concrete acties, instrumenten en projecten. Ze geven ook aandacht aan kennisdeling en -verspreiding. Hiermee geven we verder vorm aan het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie Provincie Overijssel 2020 - 2023Verwijst naar een andere website.

Doelstelling: volledig circulair in 2050

Provincie Overijssel wil de nationale doelstellingen halen: de economie in 2050 volledig laten draaien op producten en grondstoffen die worden hergebruikt. We doen dit samen met bedrijfsleven, onderwijs, onderzoek, beleid, uitvoering en bestuur. We gaan er met elkaar voor zorgen dat deze transitie Overijssel een economische impuls geeft. Overijssel stimuleert en ondersteunt immers bedrijven om te blijven vernieuwen en te investeren in digitalisering, innovatie en duurzaamheid. Hiermee vergroten ondernemers hun (arbeids)productiviteit, efficiency en vergroten ze hun afzetmarkt. Dat verbetert de concurrentiekracht van onze Overijsselse ondernemers.

De Overijsselse Circulaire Economie Rapportage

De Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER)Verwijst naar een andere website van het Planbureau voor de Leefomgeving laat zien hoe Nederland er voorstaat in de overgang naar een circulaire economie in 2050. Eind 2022 hebben we bekeken hoe Overijssel ervoor staat, dit laten we zien in de Overijsselse Circulaire Economie Rapportage (OCER).

In deze tweede Overijsselse Circulaire Economie Rapportage (OCER) brengen we in kaart wat we weten over de transitie naar een circulaire economie in Overijssel. We gaan daarbij in op de volgende onderwerpen:

  1. landelijke en provinciale ontwikkelingen rondom circulariteit;
  2. resultaten en potentie van een selectie van projecten die worden uitgevoerd binnen de Overijsselse Regionale Transitieagenda’s (RTA’s);
  3. reflectie waar we staan op het gebied van monitoring.

De volledige OCER rapportage is online in te zien op geo.overijssel.nlVerwijst naar een andere website.

Infographic impact per grondstof

Lees de 6 RTA's en de samenvatting

Wilt u de Overijsselse Regionale Transitieagenda’s digitaal ontvangen? Deze kunt u opvragen via onderstaand formulier.

Geeft u hierbij aan welke RTA’s u wilt ontvangen:

Graag ontvang ik