Circulaire economie Overijssel

Gepubliceerd op 18 januari 2021

Circulair denken maar vooral DOEN!

Overijssel is hard op weg naar een circulaire economie. Wij presenteren daarom met trots onze zes Regionale Transitieagenda’s (RTA’s). Samen met de Economic Boards, VNO-NCW Midden en Bouwend Nederland nam provincie Overijssel het initiatief om de Nationale Transitieagenda’s te vertalen naar Overijssel. Daarbij hielden we rekening met de specifieke kenmerken en krachten van onze economie en het bedrijfsleven. In de RTA’s staan niet alleen concrete acties, instrumenten en projecten. Ze geven ook aandacht aan kennisdeling en -verspreiding. Hiermee geven we verder vorm aan het programma Overijssel Circulair in 2050 (.pdf).

Doelstelling: volledig circulair in 2050

Provincie Overijssel wil de nationale doelstellingen halen: de economie in 2050 volledig laten draaien op producten en grondstoffen die worden hergebruikt. We doen dit samen met bedrijfsleven, onderwijs, onderzoek, beleid, uitvoering en bestuur. We gaan er met elkaar voor zorgen dat deze transitie Overijssel een economische impuls geeft. Overijssel stimuleert en ondersteunt immers bedrijven om te blijven vernieuwen en te investeren in digitalisering, innovatie en duurzaamheid. Hiermee vergroten ondernemers hun (arbeids)productiviteit, efficiency en vergroten ze hun afzetmarkt. Dat verbetert de concurrentiekracht van onze Overijsselse ondernemers.

Lees de 6 RTA's en de samenvatting

Lees de RTA Kuntsstoffen

Lees de RTA Infrastructuur

Lees de RTA Bouw

Grondstofstromenanalyse in Overijssel, infographic

Een belangrijk uitgangspunt voor de RTA’s is de grondstofstroomanalyse. De grondstofstromenanalyse brengt het grondstoffengebruik en de vrijkomende reststromen van enkele belangrijke Overijsselse sectoren in kaart. En welk deel van de reststromen al nuttig wordt toegepast. De gegevens zijn vaak gebaseerd op cijfers van het CBS of van sectorstudies. Met deze informatie kunnen we aan de slag om efficiënter met grondstoffen om te gaan. In de infographic staan de beschikbare gegevens over de circulaire economie in Overijssel. Daarnaast noemen we de belangrijkste onderwerpen binnen de circulaire economie waarin we als provincie graag (meer) inzicht krijgen.