Circulaire economie Overijssel

Gepubliceerd op 18 januari 2022

Week van de Circulaire Economie

Logo van 'week van de circulaire economie'

Overijssel neemt deel aan deze circulaire week, en organiseert van maandag 7 t/m zaterdag 12 februari 2022 een eigen evenement over de circulaire economie. Om te laten zien hoe circulair ondernemen in de praktijk werkt, zodat bezoekers daarvan kunnen leren. Door de hele provincie krijgen goede voorbeelden een podium, ontmoeten voorlopers elkaar en krijgen starters concrete handvatten aangereikt om zelf aan de slag te gaan met de circulaire economie.

Doet u mee aan het onderdeel ‘Bedrijven in de regio zetten hun deuren open’ en wilt u kosteloos een bezoek van onze razende reporter? Stuur dan uiterlijk 19 januari 2022 een mail naar circulaire.economie@overijssel.nl onder vermelding van ‘reporter’. Wij zorgen er dan voor dat uw activiteit onder de aandacht komt.

Contact

Susan Traag

Programmasecretaris CE

E-mail: s.traag@overijssel.nl 
E-mail: circulaire.economie@overijssel.nl
Telefoon: 038 499 75 03

Meldpunt Overijssel

Ervaar je belemmeringen binnen de huidige wet- en regelgeving om circulair te werken? Neem dan contact met ons op door het meldingsformulier in te vullen of bel ons via Meldpunt Overijssel, telefoon 038 499 88 99.

Circulair denken maar vooral DOEN!

Overijssel is hard op weg naar een circulaire economie. Wij presenteren daarom met trots onze zes Regionale Transitieagenda’s (RTA’s). Samen met de Economic Boards, VNO-NCW Midden en Bouwend Nederland nam provincie Overijssel het initiatief om de Nationale Transitieagenda’s te vertalen naar Overijssel. Daarbij hielden we rekening met de specifieke kenmerken en krachten van onze economie en het bedrijfsleven. In de RTA’s staan niet alleen concrete acties, instrumenten en projecten. Ze geven ook aandacht aan kennisdeling en -verspreiding.

Hiermee geven we verder vorm aan het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie Provincie Overijssel 2020 - 2023.

Doelstelling: volledig circulair in 2050

Provincie Overijssel wil de nationale doelstellingen halen: de economie in 2050 volledig laten draaien op producten en grondstoffen die worden hergebruikt. We doen dit samen met bedrijfsleven, onderwijs, onderzoek, beleid, uitvoering en bestuur. We gaan er met elkaar voor zorgen dat deze transitie Overijssel een economische impuls geeft. Overijssel stimuleert en ondersteunt immers bedrijven om te blijven vernieuwen en te investeren in digitalisering, innovatie en duurzaamheid. Hiermee vergroten ondernemers hun (arbeids)productiviteit, efficiency en vergroten ze hun afzetmarkt. Dat verbetert de concurrentiekracht van onze Overijsselse ondernemers.

Lees de 6 RTA's en de samenvatting

Lees de RTA samenvatting: krachtige economie

Lees de RTA Textiel

Lees de RTA Biomassa en Voedsel

Lees de RTA Maakindustrie

Lees de RTA Kuntsstoffen

Lees de RTA Infrastructuur

Lees de RTA Bouw

Grondstofstromenanalyse in Overijssel, infographic

Een belangrijk uitgangspunt voor de RTA’s is de grondstofstroomanalyse. De grondstofstromenanalyse brengt het grondstoffengebruik en de vrijkomende reststromen van enkele belangrijke Overijsselse sectoren in kaart. En welk deel van de reststromen al nuttig wordt toegepast. De gegevens zijn vaak gebaseerd op cijfers van het CBS of van sectorstudies. Met deze informatie kunnen we aan de slag om efficiënter met grondstoffen om te gaan. In de infographic staan de beschikbare gegevens over de circulaire economie in Overijssel. Daarnaast noemen we de belangrijkste onderwerpen binnen de circulaire economie waarin we als provincie graag (meer) inzicht krijgen.