Martijn Dadema

Gedeputeerde (GroenLinks)

Portefeuille Water, Mobiliteit, Inclusiviteit en Handhaving

Over Martijn Dadema

Martijn Dadema is een getogen Sallander en woont in Heino. Van eind 2014 tot zijn installatie als gedeputeerde was hij burgemeester van de gemeente Raalte. Hij heeft veel bestuurlijke ervaring in de provincie Overijssel en daarbuiten, onder andere als voormalig voorzitter van de 25 Overijsselse gemeenten (VNG Overijssel) en als lid van het dagelijks bestuur en portefeuillehouder ‘verstedelijking en bereikbaarheid’ van Regio Zwolle.

Voordat hij burgemeester was werkte Martijn Dadema als diplomaat voor het ministerie van Buitenlandse Zaken en voor de Verenigde Naties. Hij werkte in New York, Nairobi en Jemen onder andere aan de internationale veiligheid, mondiaal milieubeleid, armoedebestrijding en ontwikkelingssamenwerking.

Plaatsvervangend gedeputeerde

De plaatsvervanger van Martijn Dadema in het college van Gedeputeerde Staten is Liesbeth Grijsen.