Andries Heidema

Commissaris van de Koning

Voorzitter GS en PS, portefeuillehouder Kwaliteit Openbaar Bestuur, P&O, rijkstaken

Over Andries Heidema

Andries Heidema (Groningen, 1962) is getrouwd met Marjolein, vader van vier kinderen en opa. Heidema was van 2007 tot 2018 burgemeester van de gemeente Deventer. Van 2002 tot 2007 was hij burgemeester van de (fusie)gemeente Neder-Betuwe en van 1990 tot 2002 achtereenvolgens raadslid, fractievoorzitter en wethouder voor de ChristenUnie in Zoetermeer.

Heidema studeerde landinrichtingswetenschappen in Wageningen en werkte voordat hij zijn bestuurlijke carrière begon van 1988 tot 1998 voor het ministerie van VROM. Heidema bekleedde diverse nevenfuncties. Hij was onder meer voorzitter van de Cleantech Regio (Stedendriehoek), Bestuur Meldkamer Oost Nederland en hij was voorzitter van de Stichting I-Watch Oost Nederland. Hij was bovendien lid van het bestuur Nederlands Genootschap van Burgemeesters, lid bestuur VNG en Voorzitter VNG commissie Ruimte, Wonen en Water en lid van de Staatscommissie “Veerman” c.q. De Deltacommissie.

Plaatsvervangend bestuurder

De plaatsvervanger van Andries Heidema in het college van Gedeputeerde Staten is Liesbeth Grijsen.