Over Maurits von Martels

Maurits von Martels is geboren en getogen in Dalfsen. Hij is getrouwd met Aimée en samen hebben ze drie zonen. Als voormalig melkveehouder heeft hij de werkzaamheden op zijn eigen bedrijf jarenlang gecombineerd met de politiek. Hij was 11 jaar actief in Dalfsen als raadslid en wethouder. Vervolgens is hij met ruim 21.000 voorkeurstemmen verkozen tot Tweede Kamerlid.

Van 2017 tot 2021 was Maurits von Martels Tweede Kamerlid. Hij was woordvoerder op de volgende terreinen: Infrastructuur en waterstaat, glastuinbouw, gewasbescherming, biotechnologie, dierenwelzijn (niet productiedieren), dierproeven, milieu, externe veiligheid en biobrandstoffen.

Plaatsvervangend gedeputeerde

De plaatsvervanger van Maurits von Martels in het college van Gedeputeerde Staten is Martijn Dadema.