Direct naar hoofdinhoud

Provincie Overijssel controleert 155 kilometer provinciaal water, waarvan 137 kilometer vaarweg. Dit is verdeeld over drie gebieden: de Kop van Overijssel (Noordwest-Overijssel), kanaal Almelo-De Haandrik en het Reevediep. Provincie Overijssel beheert deze gebieden en zorgt dat iedereen hier veilig kan varen. Vanuit Rayon Beukers regelen wij inspecties, controles en onderhoud. Hier zit ook de Inspectie Scheepvaart.

Watervervuiling

Ook voor het melden van dode dieren en botulisme.

  • Voor Noordwest-Overijssel kunt u melden bij waterschap WDODelta, telefoon: 088 233 12 00
  • Voor kanaal Almelo-De Haandrik kunt u dit melden bij waterschap Vechtstromen, telefoon: 088 220 33 33

Informatie & bedieningstijden van sluizen

Werkzaamheden