N331 Zwartewaterbrug Hasselt

De Zwartewaterbrug is een brug over het Zwarte Water in Hasselt, gemeente Zwartewaterland. De brug in de provinciale weg N331 maakt onderdeel uit van het hoofdwegennet van Overijssel en Flevoland en is daarmee een belangrijke verkeersader tussen Zwolle en Emmeloord. Dat geldt zowel voor het wegverkeer als het scheepvaartverkeer op de vaarweg Zwarte Water. Een goede en veilige doorstroming van het verkeer is belangrijk voor alle gebruikers en omwonenden van de Zwartewaterbrug – nu en in de toekomst.

De komende jaren werkt de provincie Overijssel aan de voorbereiding van de gehele of gedeeltelijke vervanging van de Zwartewaterbrug. De brug is opengesteld in 1972 en is bijna 190 meter lang. De brug overspant een afstand van ruim 100 meter er gaan gemiddeld ruim 15.000 weggebruikers per dag overheen. Intussen nadert de brug het einde van haar levensduur. De brug voldoet niet meer aan de huidige standaarden en normen. Om deze reden wordt de brug in de komende jaren vervangen door een nieuwe, toekomstbestendige brug.

Het project bevindt zich momenteel in de planfase. Dat betekent dat er wordt gekeken naar de meest optimale oplossing om de Zwartewaterbrug toekomstbestendig te maken.

In de tussentijd wordt er tijdens groot onderhoud één van de cilinders in het beweegbare deel van de brug vervangen. Hiermee garandeert de provincie Overijssel dat er altijd veilig en betrouwbaar door en over het Zwarte Water kan worden gereisd.

Groot onderhoud

Sinds begin november 2022 voeren we groot onderhoud uit. We zijn begonnen met een inspectie. Medio januari 2023 wordt één van de cilinders van het beweegbare gedeelte van de bestaande brug vervangen. De werkzaamheden duren in totaal twee weken. De omleiding zal door de opbouw en het afbouwen van het verkeerssysteem in totaal drie weken op de weg staan. Tijdens deze werkzaamheden is een deel van de brug afgesloten voor het verkeer. Het verkeer wordt geleid via de parallelweg. Daarnaast geldt een grootschalige omleiding via de A28 en de N331. De omgeving, de weg en vaarweggebruiker ondervinden stremming en daarmee hinder in de vorm van langere reistijd. De tekening van de tijdelijke situatie en de omleidingsroute is te vinden op www.bereikbaar.overijssel.nlVerwijst naar een andere website.

Planfase

De planfase voor de vervanging van de Zwartewaterbrug is onlangs gestart. De verkennende fase is afgerond. Het is momenteel nog niet duidelijk of de brug geheel of gedeeltelijk wordt vervangen. Dit wordt de komende jaren nader onderzocht in afstemming met de omgeving en partners. Hierna stelt de provincie een voorkeursoplossing vast. Deze voorkeursoplossing is medebepalend voor de startdatum van de uitvoerende werkzaamheden. Die vinden op zijn vroegst in de periode 2026-2027 plaats.

Na zo’n vijftig jaar geleden te zijn gebouwd, loopt de levensloop van de brug ten einde. Er gaan een heel aantal onderdelen van de brug richting het eind van zijn levensduur: de elektrotechniek, de bediening, het hydraulische systeem, de aandrijving. En dan is er nog de overspanning: het staal. Een vervanging van een van deze onderdelen zal de levensduur niet lang rekken, het is dus nodig de brug (gedeeltelijk) te vervangen.

Jan Spoelstra Programmamanager provincie Overijssel

Omleidingen

Fase 1: Verkeerslichten + regelaars
Opbouw: 11-01-2023 - 13-01-2023
Afbouw: 30-01-2023 tot en met 01-022023

Auto: Eén rijrichting beschikbaar voor het verkeer in beide richtingen.
Fietser: Omgeleid van parallelweg naar voetpad.

Fase 2: Verkeer over parallelweg

Onderhoud: 14-01-2023 tot en met 29-01-2023

Auto: Hoofdrijbaan afgesloten in beide richtingen, omleiding over parallelweg voor beide richtingen.

Fietser: Omgeleid van parallelweg naar voetpad.

Grootschalige omleidingsroute