Sallandse Heuvelrug

De Sallandse Heuvelrug is met een grootte van 53 vierkante kilometer het grootste droge heidegebied van West-Europa. Dit heuvelachtige gebied is het ‘thuis’ van talloze bijzondere planten en dieren. Jaarlijks komen er meer dan 1,2 miljoen mensen genieten van de bijzondere natuur.

Wat gaan we doen en waarom

De Sallandse Heuvelrug is met een grootte van 53 vierkante kilometer het grootste droge heidegebied van West-Europa. Het gebied is steeds droger en zuurder geworden. Ook is de Sallandse Heuvelrug steeds meer versnipperd geraakt. En natuurlijke verbindingen naar andere gebieden zijn er niet. Daardoor daalt het aantal plant- en diersoorten – de biodiversiteit - op de Sallandse Heuvelrug snel. Soorten als de zilveren maan, de wulp en het korhoen hebben het moeilijk.

Een pakket aan maatregelen moet ervoor zorgen dat de rijkdom aan plant- en diersoorten op de Sallandse Heuvelrug bewaard blijft én sterker wordt. Voor elk Natura 2000-gebied maken we een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Hierin staan alle maatregelen die nodig zijn om de natuur beter te maken. Het Provinciale Inpassingsplan (PIP) voor de Sallandse Heuvelrug heeft Provinciale Staten op 27 februari 2019 vastgesteld. Het is inmiddels onherroepelijk.

Aan de oostkant grenst de hoge droge Sallandse Heuvelrug aan de Zunasche Heide. Die ligt lager en is natter en is ongeveer 130 hectare groot. Vroeger waren beide onderdeel van een groot heidegebied. Voor veel planten- en dierensoorten was deze heide met zowel droge als nattere heide een voorwaarde om te kunnen leven. Veel droge heide is nu bos.

De maatregelen in het deelgebied Zunasche Heide zijn uitgevoerd en het gebied is in 2021 opgeleverd.

Waarmee we nu bezig zijn

De Sallandse Heuvelrug is met een grootte van 53 vierkante kilometer het grootste droge heidegebied van West-Europa. Het gebied is steeds droger en zuurder geworden. Ook is de Sallandse Heuvelrug steeds meer versnipperd geraakt. En natuurlijke verbindingen naar andere gebieden zijn er niet. Daardoor daalt het aantal plant- en diersoorten – de biodiversiteit - op de Sallandse Heuvelrug snel. Soorten als de zilveren maan, de wulp en het korhoen hebben het moeilijk.

Een pakket aan maatregelen moet ervoor zorgen dat de rijkdom aan plant- en diersoorten op de Sallandse Heuvelrug bewaard blijft én sterker wordt. Voor elk Natura 2000-gebied maken we een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Hierin staan alle maatregelen die nodig zijn om de natuur beter te maken. Het Provinciale Inpassingsplan (PIP) voor de Sallandse Heuvelrug heeft Provinciale Staten op 27 februari 2019 vastgesteld. Het is inmiddels onherroepelijk.

Aan de oostkant grenst de hoge droge Sallandse Heuvelrug aan de Zunasche Heide. Die ligt lager en is natter en is ongeveer 130 hectare groot. Vroeger waren beide onderdeel van een groot heidegebied. Voor veel planten- en dierensoorten was deze heide met zowel droge als nattere heide een voorwaarde om te kunnen leven. Veel droge heide is nu bos.

De maatregelen in het deelgebied Zunasche Heide zijn uitgevoerd en het gebied is in 2021 opgeleverd.

Nieuws N2000

Lees alle nieuwsberichten van de N2000-gebieden.

Over de Sallandse Heuvelrug

De Sallandse Heuvelrug is met een grootte van 53 vierkante kilometer het grootste droge heidegebied van West-Europa. Dit heuvelachtige gebied is het ‘thuis’ van talloze bijzondere planten en dieren. Jaarlijks komen er meer dan 1,2 miljoen mensen genieten van de bijzondere natuur.

Bijzondere planten en dieren

De Sallandse Heuvelrug is het ‘thuis’ van talloze bijzondere planten en dieren. Jaarlijks komen er meer dan 1,2 miljoen mensen genieten van de bijzondere natuur. Bijzondere planten en dieren die u er kunt tegenkomen zijn de salomonszegel, het dalkruid, de blauwe- en rode bosbes, de vossenbes en de jeneverbes, de nachtzwaluw, de korhoen, de zandhagedis, de hazelworm en de roodborsttapuit.

Nationaal Park

De Sallandse Heuvelrug is heel bijzonder. Het is daarom één van de twee Nationale Parken in Overijssel. Voor meer informatie kijk op: www.sallandseheuvelrug.nlVerwijst naar een andere website 

Logo Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling