Bossenstrategie

Bomen zijn een belangrijk onderdeel van onze leefomgeving en de natuur. Veel planten en dieren leven in en rondom bomen. Ook horen bomen bij veel van onze Overijsselse landschappen, zoals het coulissenlandschap in Twente en Salland of de historische landgoederen. Bomen slaan het broeikasgas CO2 op, daarom spelen ze een belangrijke rol bij het beperken van klimaatverandering. En we hebben ze graag om ons heen op de plekken waar we wonen en werken. Want bomen zorgen bijvoorbeeld voor verkoeling in steden en dorpen. Veel mensen recreëren, sporten en ontspannen ook graag in de buurt van bomen en bossen.

Bossenstrategie door het Rijk en Provincies

Het Rijk en de provincies hebben in 2020 een bossenstrategieVerwijst naar een andere website gemaakt. Daarin is de ambitie opgenomen dat er in 10 jaar 37.000 hectare bos bij komt in Nederland; dat is maar liefst 10% extra bos. Met meer bomen leggen we meer CO2 vast en bevorderen we de biodiversiteit. Onderdeel van de bossenstrategie is ook dat we voor de bomen die we kappen in Natura 2000-gebieden ergens anders nieuwe bomen planten. Bomen of delen van een bos kappen is soms nodig voor bijzondere planten en dieren die alleen in open gebieden leven, zoals heidevelden of hoogveen. We willen daarmee het leefgebied van die soorten versterken en vergroten.

Nieuws

Eerste uitwerking Bossenstrategie Overijssel

De compensatie voor die kap wordt meegenomen bij de aanleg van de 37.000 hectare nieuw bos. Elke provincie maakt een uitwerking van de landelijke bossenstrategie. De uitgangspunten van de Overijsselse bossenstrategie zijn dit jaar vastgesteld. Lees de eerste uitwerking Bossenstrategie Provincie OverijsselVerwijst naar een andere website. Daarmee kan worden gewerkt aan de aanleg van de eerste 60 hectare nieuw bos in Overijssel. Augustus 2022 ligt er een plan hoe de Overijsselse bossenstrategie wordt uitgevoerd.

Iedereen een boom

De provincie besloot in 2018 dat er voor iedere Overijsselse inwoner één boom geplant moet worden. Dat betekent 1,1 miljoen extra bomen in Overijssel. We willen hiermee de effecten van klimaatverandering verminderen, de biodiversiteit versterken en liefde voor bomen bewerkstelligen. Lees alles over 1,1 miljoen nieuwe bomen in Overijssel op www.iedereeneenboom.nlVerwijst naar een andere website. En meld ook uw eigen zelf geplante boom aan, want alle nieuwe bomen tellen mee. Kom in actie!

www.iedereeneenboom.nl Verwijst naar een andere website