Bossenstrategie

Bomen zijn een belangrijk onderdeel van onze leefomgeving en de natuur. Veel planten en dieren leven in en rondom bomen. Bossen horen bij veel van onze Overijsselse landschappen, zoals het coulissenlandschap in Twente en Salland of de historische landgoederen. Bomen slaan het broeikasgas CO2 op, daarom spelen ze een belangrijke rol bij het beperken van klimaatverandering. We hebben bomen graag om ons heen op de plekken waar we wonen en werken, omdat bomen zorgen voor verkoeling in steden en dorpen. Daarnaast recreëren, sporten en ontspannen mensen graag in de buurt van bomen en bossen.

Bossenstrategie door het Rijk en Provincies

Het Rijk en de provincies hebben vanuit het KlimaatakkoordVerwijst naar een andere website in 2020 een BossenstrategieVerwijst naar een andere website gemaakt. Daarin is opgenomen dat er voor 2030 37.000 hectare bos bij komt in Nederland; dat is maar liefst 10% extra bos. In Overijssel komt dit neer op 3.900 ha extra bos. Met meer bomen leggen we meer CO2 vast en bevorderen we de biodiversiteit (verschillende soorten planten en dieren). Onderdeel van de bossenstrategie is dat we voor de bomen die we kappen in Natura 2000-gebieden ergens anders nieuwe bomen planten. Bomen kappen is soms nodig voor planten en dieren die alleen in open gebieden leven, zoals heidevelden of hoogveen. Lees meer hierover op: Ontwikkelopgave Natura 2000 (N2000)

Bossenstrategie Overijssel: 15 miljoen bomen erbij

De Provincie Overijssel heeft in 2022 de Overijsselse Bossenstrategie vastgesteld. Onze ambities tot 2030 zijn:

  • 10% meer bos: dat is 3.900 ha, oftewel rond de 15 miljoen bomen;
  • 5% houtige elementen zoals houtwallen, singels, losse bomen en hagen;
  • verbetering kwaliteit van het bestaande bos;
  • duurzaam gebruik van hout

Om die doelen te bereiken gebruikt de Provincie eigen grond en zijn er voor particulieren en organisaties verschillende subsidies aan te vragen. De uitvoering van de bossenstrategie valt voor een deel onder het Provinciaal Programma Landelijk Gebied.

Lopende projecten

Subsidiemogelijkheden

Voor grondeigenaren die grond willen omvormen naar bos is er een subsidieregeling bij de provincie. Die geldt voor de afwaardering van de grond en de kosten voor aanleg van het bos. Meer informatie over deze regeling: Meer bos in OverijsselVerwijst naar een andere website

Iedereen een boom

De provincie besloot in 2018 dat er voor iedere Overijsselse inwoner één boom geplant moet worden. We willen met de campagne ‘Iedereen een boom’ stimuleren dat inwoners en organisaties bomen planten. Lees alles over 1,1 miljoen nieuwe bomen in Overijssel op iedereeneenboom.nlVerwijst naar een andere website en kijk hoe u in actie kunt komen. Meld daar ook alle bomen die u zelf geplant hebt aan, want alle nieuwe bomen tellen mee.