Logo provincie Overijssel (met downloads)

De provincie werkt vaak samen met andere partijen aan grote projecten. Over het gebruik van het logo van de Provincie Overijssel zijn een aantal afspraken gemaakt.

Gebruik van het beeldmerk

Het beeldmerk bestaat uit een vaste schrijfwijze van de woorden ‘provincie’ en ‘Overijssel’ in combinatie met twee golflijntjes die het begin markeren van de hoofdletter O.

Minimale witruimte (bounding box)

Om het logo optimaal tot zijn recht te laten komen is de minimale ruimte rondom het logo vastgelegd door middel van een 'bounding box'. Binnen de bounding box mogen geen andere beeld- of stijlelementen voorkomen.
Het kader met de ronde hoek linksboven geeft deze minimale witruimte aan die rondom het beeldmerk moet worden aangehouden. De ondergrond binnen dit kader is altijd wit. De lichtblauwe stramienlijnen geven aan hoe het beeldmerk op het stramien moet worden gepositioneerd.

Kleurvarianten en achtergronden

Het beeldmerk mag in de onderstaande 4 varianten toegepast worden: provincie-rood en -blauw, diapositief in provincie-blauw uitgespaard en in zwart/wit (positief en diapositief). Toepassingen in andere kleurstellingen is binnen rol 1 niet toegestaan.

Maatvoering logo

Het beeldmerk kent als genormeerde formaten 141% voor A3-toepassing, 100% voor A4-toepassing, 70% voor A5-toepassing en 50% is het kleinst toegestane gebruik. Dit laatste formaat is geschikt voor kleinere formaten dan A5 zoals bijvoorbeeld het drukwerkformaat 3-slag A4.

Bij afwijkende formaten kan het A4-logo als basis worden genomen vanwaaruit in stappen van 25% vergroot of verkleind wordt. Afwijkende formaten zijn toegestaan voor ruimtelijke toepassingen en andere speciale toepassingen. Bij drukwerk moeten afwijkende formaten zoveel mogelijk worden vermeden. Het provincielogo moet altijd horizontaal geplaatst worden.

Download de logo's