Varen in Overijssel

Gepubliceerd op 24 mei 2022

Provincie Overijssel controleert 155 kilometer provinciaal water, waarvan 137 kilometer vaarweg. Dit is verdeeld over drie gebieden: de Kop van Overijssel (Noordwest-Overijssel), kanaal Almelo-De Haandrik en het Reevediep. Provincie Overijssel beheert deze gebieden en zorgt dat iedereen hier veilig kan varen. Vanuit Rayon Beukers regelen wij inspecties, controles en onderhoud. Hier zit ook de Inspectie Scheepvaart.

Inspectie Scheepvaart

De inspectie scheepvaart is actief op het water. Zij controleert of de wet- en regelgeving op en langs het water wordt nageleefd. Denk hierbij aan controle op vaarsnelheid, op ligduur bij de 2x24 uur ligplaatsen, vaarbewijscontroles en controle op vergunningen/ontheffingen. Dit doen zij bij de recreatievaart en beroepsvaart. De Inspectie Scheepvaart werkt nauw samen met de politie en andere handhavingsorganisaties.

Contact scheepvaart

Noordwest-Overijssel

Telefoon: 038 499 71 00

Kanaal Almelo-De Haandrik

Telefoon: 038 499 70 40

Berichten aan de scheepvaart (BAS)

Informatie & bedieningstijden van sluizen en bruggen

Vaarinformatie

Alle informatie over een veilige vaart: waar mag je snelvaren, hoe doe je dit veilig en hoe passeer je een burg/sluis?

Vaarwaterkaart

De vaarwaterkaarten zijn alleen bij de sluizen van de provincie Overijssel verkrijgbaar of online via bovenstaande links. Kaarten worden niet per post verzonden.

Bezwaar, melding, klacht of schade?

Wil je een bezwaar indienen, een melding maken, heb je een klacht of schade gevaren? Geef het aan ons door!

Watervervuiling (ook voor dode dieren en botulisme)

Voor Noordwest-Overijssel kunt u melden bij waterschap WDODelta via 088 233 12 00.

Voor kanaal Almelo-De Haandrik kunt u dit melden bij waterschap Vechtstromen via 088 220 33 33.