Verkeer en Vervoer

Gepubliceerd op 5 mei 2021

Reizen in Overijssel kan op veel manieren. Het liefst zo gemakkelijk en duurzaam mogelijk. Daarom werkt Overijssel aan goede bereikbaarheid, veilige wegen en fietspaden, vlotte doorstroming en duurzaam Openbaar Vervoer. En aan betere aansluiting tussen de verschillende vervoermiddelen. Dat scheelt files, brandstof en uitlaatgassen. Daarnaast stimuleren we veilig gedrag van weggebruikers.

Contact

Eenheid Ruimte en Bereikbaarheid
Telefoon: 038 499 80 00

Eenheid Wegen en Kanalen
Telefoon: 038 499 70 00

Werk aan de weg

Op sommige trajecten wordt aan de weg gewerkt om de doorstroom en veiligheid van het verkeer te verbeteren, of omdat de weg onderhoud nodig heeft.

Openbaar vervoer

Overijssel werkt aan goede bereikbaarheid en betaalbaar, comfortabel en duurzaam reizen per trein en (buurt)bus. Regiotreinen, streek- en stadsbussen en buurtbussen rijden in opdracht van de provincie. Daarnaast zijn er ideeën voor openbaar vervoer van en naar dorpen en buurtschappen.

Logistiek

Bijna alle bedrijven hebben dagelijks te maken met goederenvervoer en logistiek. De ontwikkelingen binnen deze sector zijn belangrijk voor de werkgelegenheid en economische groei in Overijssel. Om de logistiek duurzamer te maken in de sector goederenvervoer is de Port of Logistics Overijssel.

Waar wordt er gestrooid?

Gladheidsbestrijding in Overijssel

In de wintermaanden versturen wij via Twitter een specifiek bericht voor heel Overijssel of per deel (Oost- en West Overijssel).

Afbeelding Twitter logo @ProvOverijssel

Kaart met strooiroutes in Overijssel

Verkeersveiligheid

Naast een veilig en goed wegennet werken we ook aan gedragsverandering van weggebruikers. We richten ons op kwetsbare en onervaren verkeersdeelnemers, rijden onder invloed, snelheid en afleiding in het verkeer. Dit doen wij samen met onze partners, zoals (ROV) Oost-Nederland, gemeenten, scholen, en politie.

Werkgeversaanpak

De werkgeversaanpakken Twente Mobiel en Slimme en Duurzame Mobiliteit regio Zwolle helpen werkgevers met hun mobiliteitsbeleid. Met diverse acties en maatwerk oplossingen werken we aan minder files, minder CO2-uitstoot, meer vrijheid in werk- en reistijden en vitalere medewerkers. Zo houden we samen Overijssel aantrekkelijk en bereikbaar.

Slimme verplaatsing

De sector Verkeer en Vervoer staat voor ingrijpende veranderingen. Drukkere wegen en fietspaden, meer elektrische auto’s en bussen (en zelfs zelfrijdende auto’s), en nieuwe verkeersregeltechnieken, zijn nog maar paar punten waar we de komende jaren mee te maken krijgen. Met grote gevolgen én kansen voor verkeersveiligheid, milieu en reisgedrag, maar ook voor bedrijven. Met ‘slimme verplaatsing’ zoeken we naar makkelijke, minder vervuilende, energiezuinige manieren om over te stappen tussen verschillende vervoermiddelen. Om zo het autogebruik te verminderen en tegelijk de doorstroming op de wegen te verbeteren. Want minder autogebruik betekent minder uitlaatgassen.

Varen in Overijssel

Download de laatste vaarwaterkaarten van alle Overijsselse vaarwater-regio's, bekijk het overzicht van provinciale brug- en sluistijden en zie het overzicht van actuele vaarwegprojecten en onderhoud aan kanalen.