Herinrichting Noordwest Overijssel

In de kop van Overijssel liggen de natuurgebieden Wieden en Weerribben. Provincie Overijssel verbetert dit gebied. Er komt ruimte voor nieuwe natuur en voor de Ecologische Hoofdstructuur (een netwerk van natuurgebieden in Nederland). Ook wordt de waterberging verbeterd en de recreatiesector krijgt een nieuwe impuls. Daarnaast pakken we de landbouwstructuur aan: de verkaveling en waterhuishouding gaan we verbeteren en we maken de landbouwgronden beter bereikbaar.

Dit doen we allemaal om de bijzondere combinatie van natuur en afwisselende (cultuur)landschappen in Noordwest Overijssel te versterken en te behouden. Het gebied rondom de Wieden en Weerribben wordt één groot laagveenmoeras. Hierbij worden de natuurgebieden Wieden en Weerribben uitgebreid en verbonden met elkaar en met de natuurgebieden Olde Maten en Rottige Meenthe.

Actueel

Projectinformatie

In de kop van Overijssel wordt rond de natuurgebieden Wieden en Weerribben gewerkt aan het verwezenlijken van één groot laagveenmoeras. Niet alleen de Wieden en Weerribben komen met elkaar in verbinding, ook de natte natuurgebieden Olde Maten en Rottige Meenthe vormen onderdeel van dit moerasgebied.

Dit biedt kansen om te wonen, te werken en te recreëren in een schitterende omgeving met een grote verscheidenheid aan planten en dieren, in een fraai historisch landschap en met een gezonde landbouw.

Organisatie

In Noordwest Overijssel werkt provincie Overijssel aan het landinrichtingsproject Noordwest Overijssel. Dit doen we samen met andere overheden en maatschappelijke organisaties. De provincie heeft de uitvoering van de landinrichting uit handen gegeven aan een Uitvoeringscommissie.

Deelgebieden Noordwest Overijssel

Het plangebied Noordwest-Overijssel is te groot om alle maatregelen in één keer uit te voeren. Het projectgebied is daarom ingedeeld in vier deelgebieden die samen een oppervlakte van 19.475 ha omvatten.