De wolf in Overijssel

De wolf is na 180 jaar terug in Nederland. Door verbod van de jacht op wolven zijn de dieren die nog in Oost-Europa leefden, sterk in aantal gegroeid. Veel jonge wolven zoeken nieuwe leefgebieden en trekken naar het westen. In het dichtbevolkte en veerijke Nederland gaat de komst van de wolf gepaard met veel onrust en zorgen.

Wolven die op zoek zijn naar nieuw leefgebied vestigen zich vaak in grote natuurgebieden met voldoende rust en veel wilde prooidieren (vooral wild zwijn, ree en edelhert). In Overijssel zijn grote aaneengesloten natuurgebieden met weinig recreatie maar in beperkte mate aanwezig. We verwachten daarom geen blijvende roedel in de provincie, maar wel in de directe omgeving van Overijssel. Daarnaast zullen er wolven door de provincie trekken, op zoek naar nieuw leefgebied.

Jaaggedrag van de wolf

Gevestigde wolven in natuurgebieden jagen vooral op wilde dieren. Wanneer natuurgebieden te klein zijn en te weinig wild herbergen, richten wolven zich op gehouden hoefdieren. Vooral schapen zijn daarbij doelwit: ze zijn qua grootte en beperkte bewegelijkheid een gemakkelijke prooi.

Ook trekkende wolven richten zich vooral op gehouden hoefdieren: ze kennen immers de omgeving niet en weten daarom niet waar wilde dieren zich ophouden.

In het wild stuiven prooidieren bij een wolvenaanval alle kanten op. Dat lukt niet in een omheinde weide. De rennende dieren activeren het jachtinstinct van de wolf. Vooral bij schapen worden er dan meerdere dieren gebeten dan enkel het schaap waarvan de wolf eet.
Overigens hebben veel honden dit jachtinstinct behouden en worden er jaarlijks ook veel schapen gebeten of gedood door loslopende honden.

Schade door de wolf

Voor gehouden hoefdieren die aantoonbaar door wolven zijn verwond of gedood, wordt een schadevergoeding uitgekeerd. BIJ12 is de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie van de 12 provincies, die deze schade afhandelt.

Een eigenaar van aangevallen hoefdieren moet een melding doen bij BIJ12, waarna een taxateur ter plaatse de schade opneemt. Er worden dan ook speekselmonsters uit de wond genomen, waarna vastgesteld kan worden of de hoefdieren daadwerkelijk door wolven gedood zijn.

Interprovinciaal wolvenplan

De provincies hebben samen een landelijk wolvenplan opgesteld, waarin staat hoe met de wolf moet worden omgegaan, welke regels er gelden, wat er mag en kan. Het plan is te vinden op de website van BIJ12.nl . Op deze website is ook informatie te vinden over preventieve maatregelen tegen wolven, zoals elektrische draden, gaasrasters met stroom of met speciale kuddebeschermingshonden.

Lees het interprovinciaal wolvenplan op BIJ12.nlVerwijst naar een andere website

De Overijsselse wolvencalamiteitenregeling

Als een rondtrekkende wolf enige tijd achtereen in dezelfde omgeving gehouden hoefdieren aanvalt, kan een beroep worden gedaan op de wolvencalamiteitenregeling. Dit houdt in dat bij de provincie een noodset kan worden geleend om het vee te beschermen. Een noodset bestaat uit 10 netten van 50 meter stroomgeleidend nylon gaas, paaltjes en een stroomklok. De noodset wordt voor maximaal 2 maanden uitgeleend. Omdat we de noodsets willen inzetten in gebieden waar daadwerkelijk veel wolvenoverlast optreedt, gelden de volgende voorwaarden: een noodset wordt uitgeleend wanneer er binnen drie weken tenminste 10 bewezen wolvenaanvallen zijn geweest binnen een straal van 10 km. De provincie Overijssel heeft een aantal noodsets wolfwerend raster (flexinet), die kunnen worden uitgeleend aan eigenaren van gehouden hoefdieren. Dit zijn de voorwaarden voor de uitleen.