Wierdense Veld

Het Wierdense Veld is een bijzonder natuurgebied tussen Nijverdal en Wierden. Het staat bekend om het hoogveen. Hoogveen bestaat uit opgehoopte resten van mos. Het heeft een bruinzwarte kleur en kan 1000 jaar oud zijn. Hoogveen zuigt zich, net als een spons, vol met regenwater. Hoogveen komt weinig voor in de wereld.

Wat gaan we doen en waarom

Het Natura2000-gebied Wierdense Veld is een gebied met hoogveen. Hoogveen is bijzondere grond: het is nog maar te vinden op 12 kleine plekken in Nederland. Wierdense Veld is daar 1 van. Vroeger is veel hoogveen weggehaald, omdat kachels er op brandden en het moest plaatsmaken voor boerenland. Daardoor is het hoogveen beschadigd en dat maken we beter. We gaan aan de slag in het Wierdense Veld én in de omgeving.

Waarmee we nu bezig zijn

Provincie gaat door met natuurherstel

Om zowel de natuur als de drinkwaterwinning rond het natuurgebied Wierdense Veld in stand te houden, moeten er meer maatregelen worden genomen dan eerder gedacht. Hierdoor krijgt zo’n 180 hectare extra landbouwgrond te maken met (deels forse) vernatting. Oud-minister Schouten heeft aangegeven dat deze maatregelen getroffen moeten worden. Op basis hiervan heeft Overijssel eind 2021 besloten het gebiedsproces weer op te starten.

Er wordt nu gewerkt aan het bepalen van de benodigde maatregelen buiten het gebied (de externe maatregelen). Deze worden daarna opgenomen in een inrichtingsplan en een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Bij het onderzoek naar de maatregelen die getroffen moeten worden, wordt ook een verkenning uitgevoerd naar de drinkwaterwinning in het Wierdense Veld en de effecten op het grondwater. Tijdens dit proces blijven we in gesprek met de eigenaren van de omliggende agrarische gronden.

Nieuws N2000

Lees alle nieuwsberichten van de N2000-gebieden.

Over het Wierdense Veld

Het Wierdense Veld is een bijzonder natuurgebied tussen Nijverdal en Wierden. Het staat bekend om het hoogveen. Hoogveen bestaat uit opgehoopte resten van mos. Het heeft een bruinzwarte kleur en kan 1000 jaar oud zijn. Hoogveen zuigt zich, net als een spons, vol met regenwater. Hoogveen komt weinig voor in de wereld.

In het Wierdense Veld groeien lavendelheide en berkenbosjes. De gladde slang en kraanvogel vinden hier hun thuis. Gaat u er wandelen dan ziet u ook veel andere bijzondere planten en dieren.

Contact

Heeft u een vraag? Dan kunt u terecht bij het Overijssel Loket: 
Telefoon: 038 499 88 99
E-mail: overijsselloket@overijssel.nlVerwijst naar een andere website 

Wie er bij dit project betrokken zijn

In Overijssel werken we samen. In het natuurgebied is LTO NoordVerwijst naar een andere website verantwoordelijk voor de plannen. In de omgeving van het gebied zijn dat de gemeente HellendoornVerwijst naar een andere website en gemeente WierdenVerwijst naar een andere websitewaterschap VechtstromenVerwijst naar een andere websiteVitensVerwijst naar een andere website, LTO Noord afdeling West TwenteVerwijst naar een andere website, Landschap OverijsselVerwijst naar een andere website en Provincie Overijssel.