Lemselermaten

In Lemselermaten ziet u het Twentse landschap van vroeger. Het is een gebied, zo groot als 110 voetbalvelden, dat ligt tussen oude stromende beken. Vroeger was dit een uitgestrekt land met elzenbroekbossen, veengrond, kalkmoeras, heide en blauwgrasland. Deze bijzondere soorten grond, bomen en planten vindt u op nog maar weinig plekken in Europa. Lemselermaten is dus een unieke mix van oeroude natuur.

Wat gaan we doen en waarom

In Lemselermaten vindt u bijzonder soorten grond, planten en dieren. Zo is het één van de weinige plaatsen in Nederland met blauwgrasland en kalkmoeras. Kalkmoeras is een moeras met zoet water vol kalk waarin unieke planten en dieren leven. U ziet er zeldzame planten, zoals vetblad, kleine valeriaan en vlozegge.

We willen dit Natura 2000-gebied weer sterk maken en laten groeien. Om daarvoor te zorgen, nemen we maatregelen. We zorgen voor een schonere grond en schoon water in het gebied. En het (grond)water moet steeds op gelijke hoogte blijven, zodat in de zomer er winter de grondwaterstand gelijk is.

Wat gaat er gebeuren?

Lemselermaten is in de zomer te droog en in de winter te nat. Daarom gaan we aan de slag met sloten en beken. Ook zorgen we voor minder mest op het land. Door mest komt stikstof in de grond. Teveel stikstof is slecht voor de natuur. Want stikstof zorgt voor veel voedsel in de bodem, terwijl de planten hier het beste groeien op voedselarme grond. Als de planten verdwijnen, verdwijnt ook het eten van de dieren die in Lemselermaten leven.

Waarmee we nu bezig zijn

Voor alle Natura 2000-gebieden werken we maatregelen uit om de natuur sterker te maken. Dat leggen we vast in het Inrichtingsplan, wat de basis is voor een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Het PIP voor Lemselermaten is in de maak. Eind 2022 volgt een besluit van Gedeputeerde Staten over het Ontwerp-PIP.

We voeren persoonlijke gesprekken

Sommige maatregelen hebben gevolgen voor het gebruik van het land. En daarmee ook voor bewoners en boeren uit de buurt. We spreken met de boeren en bewoners, zodat ze weten wat voor maatregelen dat zijn. De zorgen die er zijn, bespreken we samen. We houden alle mensen die direct betrokken zijn bij de Lemselermaten op de hoogte.

Nieuws N2000

Lees alle nieuwsberichten van de N2000-gebieden.

Over Lemselermaten

In Lemselermaten ziet u het Twentse landschap van vroeger. Het is een gebied, zo groot als 110 voetbalvelden, dat ligt tussen oude stromende beken. Vroeger was dit een uitgestrekt land met elzenbroekbossen, veengrond, kalkmoeras, heide en blauwgrasland. Deze bijzondere soorten grond, bomen en planten vindt u op nog maar weinig plekken in Europa. Lemselermaten is dus een unieke mix van oeroude natuur.

Lemselermaten is één van de meest plantrijke gebieden in Twente. Het bestaat uit beekdalblauwgrasland, vochtige heide, elzenvogelkersbos, elzenbroekbos en droog loofbos. Tot in de jaren ’60 groeiden er kleurrijke bloemen, zoals orchissen en Parnassia. De bloemen die u hier nu nog vindt zijn vetblad, blonde zegge, vlozegge, trilgras en wollegras. Wollegras groeit in Nederland alleen nog in de Lemselermaten.

De elzenbroekbossen liggen langs de beken in de Lemselermaten. In deze bossen leven veel vogels. De houtsnip is een hele bijzondere bewoner. Voor zijn nest zoekt hij droge plekjes op de grond. In het broedseizoen maken de mannetjes na zonsondergang een apart knorrend geluid. Andere dieren die u hier vindt, zijn de zeggekorfslak, de heikikker, adders, herten, zwijnen en ganzen.

Contact

Heeft u een vraag? Dan kunt u terecht bij het Overijssel Loket: 
Telefoon: 038 499 88 99
E-mail: overijsselloket@overijssel.nlVerwijst naar een andere website 

Wie er bij dit project betrokken zijn

In Overijssel werken we samen. In dit natuurgebied is gemeente DinkellandVerwijst naar een andere website verantwoordelijk voor de plannen, samen met LTO NoordVerwijst naar een andere website, Provincie Overijssel, StaatsbosbeheerVerwijst naar een andere websiteVitensVerwijst naar een andere website en waterschap VechtstromenVerwijst naar een andere website.