Noodsets wolfwerend raster beschikbaar

De provincie Overijssel heeft een aantal noodsets wolfwerend raster (flexinet), die kunnen worden uitgeleend aan eigenaren van gehouden hoefdieren, indien er sprake is van een calamiteit waarin in korte tijd herhaaldelijk landbouwhuisdieren worden aanvallen. Met deze noodsets wil de provincie voorkomen dat wolven in de streek blijven hangen en vee blijven aanvallen.

De set

De provincie Overijssel heeft een aantal noodsets wolfpreventief raster (flexinet), die kunnen worden uitgeleend aan eigenaren van gehouden hoefdieren, indien er sprake is van een calamiteit waarin in korte tijd herhaaldelijk gehouden hoefdieren worden aanvallen. Met deze noodsets wil de provincie helpen voorkomen dat gehouden hoefdieren blijvend worden aangevallen.

De set

De noodset bestaat uit mobiele nylon flexinetten (max. 500 m) met geïntegreerde paaltjes, een stroomklok, accu en lader. De Provincie wil deze noodsets kunnen inzetten als sprake is van bovenstaande calamiteit. Om flexibel te kunnen blijven en te kunnen inspringen op verzoeken van uitleen bij calamiteiten, wordt een noodset voor de duur van maximaal 2 maanden uitgeleend.

Randvoorwaarden uitleen

Om in aanmerking te komen voor het lenen van zo’n noodset, gelden de volgende randvoorwaarden:

  • Een eigenaar van gehouden hoefdieren kan een beroep doen op het lenen van 1 noodset indien sprake is van tenminste 2 aanvallen in 10 dagen binnen een straal van 10 km van het perceel waar de noodset voor bedoeld is, waarbij bij elke aanval gehouden hoefdieren gewond of gedood zijn. De genoemde aanvallen moeten bekend zijn (gemeld) bij BIJ12.nlVerwijst naar een andere website;
  • Onder gehouden hoefdieren wordt in dit verband verstaan: schapen, geiten, pony’s (schofthoogte tot 1.47m), ezels, weiden met veulens of kalveren tot 1 jaar oud, scharrelvarkens, lama’s en alpaca’s;
  • Het perceel waarop de noodset wordt geplaatst, bevindt zich op Overijssels grondgebied;
  • Een noodset wordt geleverd door een ingehuurde veldmedewerker van de Provincie. Deze veldmedewerker bepaalt samen met de aanvrager en in ruggenspraak met de Provincie hoeveel meter aan wolfpreventief raster wordt uitgeleend. Per aanvrager is dit maximaal 500 m raster. De veldmedewerker instrueert ter plekke hoe de noodset geplaatst moet worden;
  • Aan plaatsing gaat ondertekening van een overeenkomst van uitleen vooraf;
  • Een noodset wordt uitgeleend voor maximaal 2 maanden.

De provincie kan de noodset terugvorderen indien:

  • in een aaneengesloten periode van 14 dagen in een straal van 10 kilometer geen aanvallen op gehouden hoefdieren plaats hebben gevonden, en/of
  • elders in de provincie een hogere mate van aanvallen op gehouden hoefdieren optreedt;
  • de noodset onjuist gebruikt wordt of zonder toestemming naar een derde is uitgeleend.

Noodset aanvragen

Een noodset kan worden aangevraagd door middel van het sturen van een e-mail naar wolven.in.overijssel@overijssel.nlVerwijst naar een andere website met vermelding van telefoonnummer en adresgegevens.

De Provincie verifieert of daadwerkelijk sprake is van een calamiteit (2 aanvallen in 10 dagen binnen een straal van 10 km, waarbij bij elke aanval gehouden hoefdieren gewond geraakt of gedood zijn). Indien de aanvraag aan de randvoorwaarden voldoet en er een noodset beschikbaar is, krijgt de aanvrager een bevestiging van de aanvraag. Vervolgens neemt een veldmedewerker contact met de aanvrager op om een afspraak te maken om de noodset te komen afleveren. Bij aflevering van de noodset laat de veldmedewerker een uitleen-overeenkomst tekenen en instrueert hoe de rasters geplaatst moeten worden. De veldmedewerker komt de noodset ook weer ophalen aan het einde van de uitleenperiode. Deze dient dan opgerold klaar te liggen en volledig te zijn.

Subsidie voor wolfpreventieve maatregelen

De Provincie biedt houders van gehouden hoefdieren de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor het aanpassen van afrasteringen van bestaande weiden met gehouden hoefdieren of om andere wolfpreventieve maatregelen te treffen. De tegemoetkoming geldt voor het aanbrengen van extra stroomdraden bij bestaande afrasteringen, het plaatsen van vaste stroomvoerende draad- of gaasrasters (metaal) of mobiele gaasrasters (flexinetten van nylon), het aanbrengen van een fladderlint (fladry), het realiseren van een goed beschermde nachtkraal, een mobiele of vaste schaapskooi en de aanschaf van kuddebeschermingshonden. Zie voor de voorwaarden: Wolf- en goudjakhals preventieve middelen - Loket provincie OverijsselVerwijst naar een andere website

Permanente situatie

Indien aanvallen op gehouden hoefdieren een half jaar of langer aanhouden en DNA-monsters uitwijzen dat de aanvallen veroorzaakt worden door dezelfde wolf, is er sprake van een permanente vestiging. In Overijssel is dit nog niet het geval. Maar indien deze situatie zich voordoet kan de Provincie besluiten om ander beleid te maken.